Besloten ruimtes op werven worden vaak niet als dusdanig herkend en benoemd. Als gevolg hiervan worden risico’s (atmosferische en/of evacuatie) afkomstig van besloten ruimtes vaak over het hoofd gezien. De gevolgen van het onoordeelkundig omgaan met deze risico’s kunnen zeer ernstig zijn. Daarom werd in de schoot van Vlario een werkgroep veiligheid opgericht die zich focust op het thema “besloten ruimtes in werfsituaties” en die zich tot doel stelt praktische tools en opleidingen uit te werken.

De werkgroep maakte hiervoor reeds een checklist op. Deze werd ook toegelicht op de Provinciale Contactdagen van Vlario. U kan de toelichting en checklist hieronder downloaden.

Toelichting veiligheid Provinciale Contactdag 2018
Checklist Besloten Ruimtes in Werfsituaties versie 7

 

Om deze checklist nog verder te verbeteren en aan te vullen vragen we u bijgaande enquête in te vullen. Dit vraagt slechts vijf minuten van uw tijd.