Veiligheid besloten ruimtes

Besloten ruimtes op werven worden vaak niet als dusdanig herkend en benoemd. Als gevolg hiervan worden risico’s (atmosferische en/of evacuatie) afkomstig van besloten ruimtes vaak over het hoofd gezien. De gevolgen van het onoordeelkundig omgaan met deze risico’s kunnen zeer ernstig zijn. Daarom werd in de schoot van Vlario een werkgroep veiligheid opgericht die zich focust op het thema “besloten ruimtes in werfsituaties” en die zich tot doel stelt praktische tools en opleidingen uit te werken.

Een eerste voorstel ligt klaar onder de vorm van bijgaande checklist. Om deze checklist nog verder te verbeteren en aan te vullen vragen we u bijgaande enquête in te vullen. Dit vraagt slechts vijf minuten van uw tijd.

Checklist Besloten Ruimtes in Werfsituaties

Enquête veiligheid besloten ruimtes

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30
of via het contactformulier.