Het visueel beoordelen van camera-inspecties van de riolering vormt een belangrijke schakel tussen het uitvoeren en het goedkeuren van een rioleringswerk. Naast een gedegen kennis van de mogelijk optredende schadebeelden dien je als beoordeler inzicht te hebben in wat riolering inhoudt, de gebruikte materialen en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het werk. De nieuwe sessies van de opleiding Visuele rioolinspectie volgens NBN EN 13508-2 en het Standaardbestek 4.1 zijn hierop volledig afgestemd.

Deze opleiding wordt afgesloten met een examen. Om te slagen dient men 70% te behalen. Het kunnen voorleggen van dit attest zal verplicht worden om in de toekomst nog inspectieverslagen te mogen beoordelen.

Wij herinneren er u aan dat de bepalingen in deze norm en ook de omzetting ervan in deze editie van het Standaardbestek 250, een opleiding eist van iedereen die (toekomstig) professioneel met visuele inspectie van rioleringsstelsels te maken zal hebben (opdrachtgevers, studiebureaus, aannemers,…).

Deze VLARIO-cursus voldoet aan de bepalingen zoals deze in het Standaardbestek 250 zijn opgenomen en wordt als dusdanig ook gehonoreerd.

Opmerking: deze opleiding geldt eveneens voor personen die reeds in het bezit zijn van het attest – Opleiding visuele inspectie van rioleringen volgens NBN EN 13508-2:2011 en Standaardbestek 250.

Opgelet: U kan enkel deelnemen aan het examen wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd. Wisselen van persoon tijdens de opleiding is niet toegestaan.

Lesgevers
De lesgevers voor de opleiding visuele inspectie voor beheerders zijn specialist Wim Bonte en technisch expert van Vlario, Dirk Stove. Wim Bonte is Asset ingenieur bij Aquafin. Beiden zijn actief lid van Vlario werkgroep 7 visuele inspectie en werkten mee aan de schadecatalogus van Vlario.

U kan zich reeds aanmelden voor deze opleiding. Zodra de data en locatie gekend zijn informeren wij u. U kan zich dan nog kosteloos uitschrijven.

Data
2021

Locatie
Nog te bepalen

Doelgroep
gemeentebesturen, intercommunales, aannemers en studieburelen

2-daagse opleiding

  • Inschrijvingsformulier

  • Enkel de cijfers zonder BE0. Bijvoorbeeld: 123456789.
    Vlario vzw is een erkend dienstverlener met volgend erkenningsnummer: DV.O106134. U kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Bedragen exclusief BTW.
  • Indien van toepassing
  • De factuur volgt NA inschrijving. Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk. Wijzigingen in het programma zijn mogelijk. Annulatie dient schriftelijk te gebeuren en is tot 2 weken voor de opleiding gratis. Nadien wordt het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld aangerekend.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.