Werkgroep 1

Financiering van gemeentelijke rioleringen

 

Via de opmaak van de zoneringsplannen en Gebiedsdekkende Uitvoeringsplannen wordt stilaan invulling gegeven aan de planning van de waterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. Werkgoep 1 neemt de financiering van de rioleringen onder de loep, om op basis hiervan, correcte beleidsmatige beslissingen voor te stellen.

De werkgroep voerde reeds onderzoek naar de sluitende financiering door middel van een financieel model en maakte een analyse van oorzaken van geblokkeerde subsidiedossiers en definieerde hiervoor voorstellen tot oplossing.

De werkgroep wil vanuit het financieel standpunt een belangrijke bijdrage leveren tot de verbetering van het leefmilieu door:

  • Analyseren hoe we als sector vooruit kunnen gaan en effectief resultaten boeken
  • De gesprekspartner van Kabinet Leefmilieu en VMM zijn inzake het voorstellen en uitwerken van aanbevelingen m.b.t. de uitvoering regeerakkoord en beleidsnota Omgeving
  • Het systematisch verzamelen van financiële informatie van de rioolbeheerders om van hieruit correcte analyses en aanbevelingen te kunnen formuleren
  • De verzamelde informatie te bestuderen, te verwerken en maximaal te verspreiden
  • Een overlegplatform te zijn tussen de deskundigen in de bovenvermelde domeinen met de bedoeling op een neutrale en objectieve manier alle betrokkenen actief te steunen in hun streven naar maximale kwaliteitsverbetering tegen een maatschappelijk verantwoorde kost
  • Het formuleren van objectieve standpunten en/of neutrale voorstellen ten aanzien van het Vlaams en/of federaal waterbeleid

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30
of via het contactformulier.