Werkgroep 2 & 3

Concept en berekening van rioleringsstelsels

Binnen werkgroep 2+3 wordt de toepassing van de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater opgevolgd. Daarenboven worden onderzoeksinitiatieven om overstromingen in stedelijk gebied te bestrijden actief opgevolgd. Dit alles kadert in de klimaatverandering en het belang van de gemeente en rioolbeheerder om daarop in te spelen. VLARIO organiseert hierover ook regelmatig lezingen.

De werkgroep heeft als doel de keuring van de privé-riolering uit te breiden met de eisen van de GSV hemelwater en wil ook een keuring opleggen bij de verkoop van een gebouw.

De werkgroep zorgt voor kennisverspreiding over hemelwaterputten, infiltratie van hemelwater op eigen terrein, corrosiebescherming van DWA-leidingen, vermijden van geuroverlast,… en werkt verder aan gedifferentieerde infiltratie- en bufferingseisen.

In Duitsland werkt men reeds met een hemelwaterheffing. Ook VLARIO onderzoekt deze mogelijkheid en zal een technisch voorstel uitwerken voor een vermijdbare hemelwaterheffing in Vlaanderen.

De werkgroep heeft permanente aandacht voor de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen.

 

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30
of via het contactformulier.