Werkgroep 4

Riolering en waterzuivering landelijke gebieden

Voor werken op openbaar domein en op privéterrein streven we naar eenzelfde aanpak binnen de verschillende gemeenten. Wat is praktisch en hoe kan dit gerealiseerd worden? Deze kennisverspreiding gebeurt via onze opleidingen. VLARIO geeft opleiding voor ‘afkoppelingsadviseur’, ‘afkoppelingsadviseur voor grote projecten’ en ‘afkoppelingsaannemer’.

Afkoppelen is één ding, maar er is ook controle nodig! Hoe kunnen personen die halsstarrig blijven weigeren worden aangepakt. Ook hier streven we naar een duidelijk, eenvoudig en correct antwoord.

VLARIO is een geaccrediteerde keuringsinstantie conform de richtlijnen van ISO 17020. De Keuring privé-riolering kan bovendien als efficiënt instrument geïmplementeerd worden voor opvolging van bouwvergunningen voor de steden en gemeenten.

De werkgroep onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om ook voor individuele IBA’s een onderhoudscontract op te leggen, het invoeren van een uniforme procedure voor de IBA-aanrekening en de controle op gecertificeerde IBA’s sluitend te maken.

De werkgroep stelde een overzichtsdocument op met de geldende wetgeving, verplichtingen per gebied en de verschillende soorten voorbehandelingsinstallaties.

Praktische aanpak van afkoppelen op privéterrein

 

Meer info over afkoppelen vindt u in het vademecum voor particulieren en het vademecum voor grote projecten.

 

Wij hebben ook een lijst ter beschikking met afkoppelingsadviseurs en afkoppelingsaannemers.

Om een keurder te contacteren kan u de lijst keurders raadplegen. Wanneer u uw postcode ingeeft zoekt het systeem welke keurders bij u in de buurt actief zijn.

 

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30
of via het contactformulier.