Werkgroep 6

Kwaliteitszorg en materiaalkeuze

De werkgroep kwaliteitszorg en materiaalkeuze heeft als doelstellingen:

  • Opstellen van richtlijnen en handleidingen rond verantwoorde materiaalkeuze bij ontwerp en uitvoering van rioleringen.
  • Opstellen van richtlijnen en handleidingen voor een kwaliteitsvolle uitvoering en aanleg van rioleringen.

Nieuwe voorstellen, vragen en problemen hieromtrent worden onderzocht binnen de werkgroep.

De werkgroep werkte een buismaterialenmatrix uit voor waterafvoer. Deze speelt in op een behoefte van de Vlaamse rioleringssector, om over een synthesedocument te beschikken, dat op een methodische en pragmatische wijze helpt bij de mogelijke materiaalkeuze voor het ontwerp van een leiding voor waterafvoer.

De ‘Katern afkoppeling, buffering en infiltratie van hemelwater’ is beschikbaar op het ledengedeelte. Voor elk van de beschreven constructies of systemen zijn voor de verschillende producten datafiches opgemaakt.

VLARIO organiseert jaarlijks de opleiding werftoezicht rioleringswerken met de medewerking van provinciebesturen, keurings- en onderzoeksinstellingen en rioolbeheerders. Deze opleiding richtte zich aanvankelijk tot de grootste doelgroep nl. de werftoezichters van de openbare besturen en rioolbeheerders, maar de jongste jaren stellen we deze ook open voor medewerkers van studiebureaus en aannemers.

.

 

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30
of via het contactformulier.