Werkgroep 7

Beheer van het rioleringsstelsel

Werkgroep 7 bestaat uit 3 deelwerkgroepen: visuele inspectie, rioolrenovatie en assetmanagement.

De deelgroep assetmanagement heeft als doelstelling de opmaak van een Code van Goede Praktijk over hoe een gemeente en rioolbeheerder met zijn bestaand rioleringsstelsel dient om te gaan. Met dit informatiedocument wil VLARIO een structuur aanreiken voor de rioolbeheerder van het begrip ‘assetmanagement’ en hetgeen hieronder thuishoort. Zie ook de Code van Goed Onderhoud.

De deelgroep visuele inspectie heeft zich de voorbije jaren toegelegd op de implementatie van de nieuwe Europese norm EN 13508-2: “Toestand van buitenriolering, coderingssysteem bij visuele inspectie”.

De deelgroep Visuele inspectie van Riolering buigt zich over de opmaak en bespreking van een bestektekst voor het uitvoeren van een visuele inspectie en de opmaak van een Code van Goede Praktijk voor het uitvoeren van een inspectie. De vereisten voor een goede inspectie zijn intussen voldoende beschreven, doch blijkt het op terrein niet altijd mogelijk hieraan te voldoen. De opbouw van de riolering, verkeerssituatie, obstakels en vervuiling etc. beletten dat de inspectie goed kan uitgevoerd worden.

Daarnaast weegt de ervaring van beginnende inspecteurs (bv. het herkennen van schadebeelden en hersteltechnieken) en economische druk op de kwaliteit van het inspectie resultaat. Bijkomend stellen we vast dat de rioolbeheerder zich niet altijd de juiste vragen stelt bij de beoordeling van rioolschades. Het maatregelen programma dat dan wordt opgemaakt is bijgevolg niet steeds het meest optimale. VLARIO werkte hiervoor 2 opleidingen uit voor visuele inspectie: 1) aanreiken van handvaten bij beoordeling van rioolbeheerder VLARIO voor opdrachtgevers 2) en de cursussen rond inspectievereisten voor inspecteurs.

De deelgroep rioolrenovatie beoogt het beschrijven, verbeteren en de kwaliteitsborging van de rioolrenovatie door het continu evalueren van bestaande en nieuwe technieken.

De werkgroep heeft tevens een nieuwe versie van de Vlaamse Rioolrenovatiecatalogus op punt gesteld. Er gebeurt momenteel een screening voor bruikbare technieken, materialen en methodes voor de renovatie van gravitaire leidingen.

De afgelopen jaren werkte deze werkgroep aan een raamcontract voor dringende tussenkomsten i.v.m. rioolafvoerproblematieken alsook verschillende typebestekken nl.:

  • Typebestek voor de ruiming, verwijdering en verwerking van straatveegsel, kolken- en rioolslib dat elke gemeente zou kunnen gebruiken.
  • Een modelbestek voor het reinigen van riolen en pompkamers in diverse straten + rioleringsinspectie.
  • Een modelbestek voor het inspecteren van bestaande en nieuwe riolen, afvoerleidingen, rioolputten, inspectieputten en inspectieconstructies.

Ook voor rioolreiniging werd een best practice uitgewerkt (ledengedeelte).

 

 

 

 

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30
of via het contactformulier.