Werkgroep 8

Sleufloze technieken voor gemeentelijke (riolerings) infrastructuurwerken

Werkgroep 8 optimaliseert en verfijnt methodes die minder hinder veroorzaken bij uitvoering van riolerings- en infrastructuur werken. De toepassing van sleufloze technieken resulteert in een geringere omgevingsimpact t.a.v. weggebruikers en omwonenden, minder inkomstenverlies voor naburige handelaars en transporteurs, minder milieu-, voertuig- en wegschade en minder ongevallen omdat wegomleggingen in tijd en omvang beperkt kunnen worden.

VLARIO heeft een document opgesteld waarmee het wil inspelen op een behoefte van de Vlaamse rioleringssector, om over een synthesedocument te beschikken. Mogelijkheden en beperkingen worden erin op een overzichtelijke manier beschreven vooral gericht op doorpersingen van gravitaire leidingen voor de kleinere rioleringsinfrastructuur.

De werkgroep wil bijdragen tot een nog beter inzicht in de toepassingsmogelijkheden van microtunneling. Microtunneling ontziet groeninfrastuctuur, bestaande leidingen, kabels en grondwater. Het leidt tot comfortabeler en veiliger werken voor de aannemer, geringere zettingen, minder grondverzet met de eventueel eraan verbonden milieuproblematiek van afvoer van gronden. Tenslotte biedt de geïnstalleerde leiding, daar ze berekend is op het opvangen van hoge doorperskrachten en met hoge precisie geplaatst kan worden, garanties voor een langere levensduur.

De werkgroep is momenteel ook bezig met het uitwerken van een nieuwe techniek voor de Belgische markt om leidingen sleufloos te vervangen.  Er wordt gewerkt  aan een matrix voor grondverbetering over het tracé bij doorpersingen. Hier is de vraag hoe men een juiste keuze kan maken. De werkgroep onderzoekt een verdere miniaturisatie van bestaande technieken bij het boren vanuit een schacht met een diameter van 1 meter en we onderzoeken waar we naartoe moeten met het overtollige boorslib dat afkomstig is van o.a. HDD-boringen. Tenslotte willen we er dan ook voor zorgen dat er een kwaliteitslabel (certificatielabel) ingevoerd zal worden om tot een betere kwaliteit bij de uitvoering van ondergrondse doorpersingen te komen.

Overzicht sleufloze technieken
Pipe Bursting techniekbeschrijving
Pipe Bursting Code van goede praktijk

 

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30
of via het contactformulier.