Lokale besturen gaan in op oproep van minister Zuhal Demir en investeren mee in propere waterlopen!

155 rioleringsprojecten staan klaar om te starten
Vorige jaar riep Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lokale besturen op om rioleringsprojecten die onze waterkwaliteit vooruit helpen niet langer op de lange baan te schuiven. Demir gaf gemeenten die wél willen investeren de kans om extra projecten in te dienen zodat de schop op korte termijn de grond in kan. Met succes. Maar liefst 155 rioleringsprojecten (ofwel 90% van het versnellingsprogramma) kunnen rekenen op financiële steun van de minister. Deze gemeenten krijgen 75 procent subsidie voor de rioleringskosten.

Het gaat telkens om projecten waarvoor de aanbesteding en gunning in de loop van 2021 zijn gebeurd en dus in de meeste gevallen sneller zullen doorgaan dan oorspronkelijk gepland. Een goede zaak is dat enkele gemeenten die momenteel een erg lage rioleringsgraad hebben zich inspannen om extra rioleringsprojecten op te starten. Dat is onder meer het geval in Voeren, Maarkedal en Glabbeek.

Dit komt ook de doorlooptijd van een rioleringsproject ten goede. De gemiddelde doorlooptijd van een project tussen opname op een programma en gunning van de werken aan de aannemer bedraagt bijna 6 jaar. Dat is veel te lang en daardoor stijgt de Vlaamse zuiveringsgraad te traag. Met dit programma hebben de lokale besturen aangetoond dat we samen deze doorlooptijden kunnen inkorten. Voor dit programma werd de doorlooptijd teruggebracht tot gemiddeld 0,9 jaar. De werken werden dus 6 keer sneller dan normaal gegund.

Hierdoor kunnen 35 Limburgse projecten rekenen op 26 miljoen euro, 39 West-Vlaamse projecten op 25 miljoen euro, 42 Oost-Vlaamse projecten op 21 miljoen euro, 23 Antwerpse projecten op 20 miljoen euro en 16 Vlaams-Brabantse projecten op 8 miljoen euro steun.

“Onze watervoorraad en waterhuishouding zijn een hardnekkig historisch probleem waarvan de politiek op veel plaatsen te laat de ernst heeft ingezien. Pas sinds Vlaanderen 30 jaar geleden zelf bevoegd werd, werd een kentering ingezet. Als politicus ben je het aan je bewoners en ons milieu verplicht om hier sterk in te investeren. Ik ben dan ook zeer blij dat zoveel lokale besturen bereid zijn de handschoen op te nemen en extra willen investeren hierin. Dat is nodig als we de kwaliteit van ons water willen verbeteren”, besluit Demir.