Ontwerp privédomein

Voor architecten en ontwerpers maakten we een overzichtsdocument met een checklist rioleringsplan, de verplichte keuring, aandachtspunten voor het ontwerp van een nieuwbouwproject om tot een conforme keuring te komen. Hierin staan ook de richtlijnen voor het correct scheiden van regenwater en afvalwater die toegepast worden door de keurder.

Overzichtsdocument keuring privéwaterafvoer voor ontwerpers 10/2023

Ontwerp openbaar domein

Voor ontwerp rioleringen op openbaar domein is er de code van goede praktijk riolering.

Blauwgroen Vlaanderen

Klimaatverandering en toenemende urbanisatie, de gevolgen ervan merken we nu al. Denk maar de droge zomers van de afgelopen drie jaar en denk maar aan de frequente episodes van wateroverlast als gevolg van het overlopen van de riolering. Als wij het slim aanpakken kunnen wij de uitdagingen in het waterbeheer zelfs omkeren in kansen. Door een doordacht ontwerp kunnen we wateroverlast, droogte en hittestress aanpakken. Bovendien levert het ook een betere luchtkwaliteit, meer biodiversiteit met propere waterlopen, aangename blauw-groene recreatiezones en een hogere levenskwaliteit.

Laat u inspireren door klimaatrobuuste ontwerpen op www.blauwgroenvlaanderen.be.

Kijk hoe uw ontwerp scoort voor het groenblauwpeil op www.groenblauwpeil.be.