Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen van VLARIO. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan hier in.

Search
Generic filters

Aanpak aan de bron, ook bij bronbemaling!

Bij bronbemaling gaan miljoenen liters water het riool in Door de lange periode zonder regen, geldt in heel Vlaanderen code oranje voor droogte. Heel wat mensen stellen zich daarom vragen bij heel wat bemalingen, waarbij water opgepompt en geloosd wordt om bijvoorbeeld een kelder te kunnen bouwen. Nu veel bouwwerven uitgesteld werden omwille van de…

Lees meer

Grondwaterpeil blijft dalen, grote ongerustheid in academische wereld

Grondwaterpeilen blijven verder dalen In de maand mei heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een nieuw rapport gepubliceerd. Uit de metingen van het freatische grondwater (bovenste lagen) blijkt dat de grondwaterpeilen verder zijn gedaald. Heel wat professoren maken zich zorgen. Het laatste VMM-rapport heeft geen bemoedigende cijfers over de grondwaterpeilen. 64 procent van de meetpunten hadden…

Lees meer

lancering website blauwgroenvlaanderen.be

Catalogus met goede voorbeelden van een klimaatrobuust ontwerp Het was de laatste weken weer prominent aanwezig in het nieuws: de Vlaamse bodem heeft dorst, grote dorst. Al enkele jaren op rij wordt bevestigd wat experts al langer voorspellen: de klimaatverandering brengt ons lange droge periodes, afgewisseld met felle piekbuien. Doordat de bodem in Vlaanderen in…

Lees meer

Veiligheidsmaatregelen rioolbeheerders inzake COVID-19 geüniformiseerd

De werkgroep Veiligheid van VLARIO heeft als hoofddoel veiligheid op sectorniveau bespreekbaar te maken en te streven naar eenduidige veiligheidsafspraken voor de operatoren. Inzake COVID-19 vinden er wekelijks overlegmomenten plaats om kennis en ervaring te delen. Er werd intussen al heel wat onderzoek verricht bij de verschillende partijen. De richtlijnen die zijn opgenomen in de…

Lees meer

Meer ontharding door de infiltratiebonus!

In (te) veel gevallen vloeit regenwater samen met het afvalwater naar de riolering. Dat kost (veel) geld: rioleringen moeten daarom groter gebouwd worden en er moeten bufferbekkens en pompinstallaties worden voorzien. Alles bijeen wordt meer dan de helft van de kosten van de riolering (50 à 60%)  zo  veroorzaakt door de afvoer van regenwater. Deze…

Lees meer

Wijzigingen keuring 2021. Wat betekent dit voor de aannemer?

Vanaf 1 januari 2021 mogen we ons verwachten aan een gewijzigde keuring van de privéwaterafvoer en bijkomende verantwoordelijkheden voor de rioolbeheerder. Vanaf dan gaan namelijk de laatste artikels in voege van het nieuw Algemeen Waterverkoopreglement, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 juni 2019, samen met een nieuw ministerieel besluit over de inhoud van…

Lees meer

Z-water