Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen inzake waterbeheer in Vlaanderen. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Search
Generic filters

Gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving van de privéwaterafvoer

Gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving van de privéwaterafvoer Door Tom Swerts, GD&A advocaten De Europese Kaderrichtlijn Water legt Vlaanderen de doelstelling op om tegen 2027 een goede kwaliteit te verkrijgen van oppervlakte- en grondwater. De keuring van de privéwaterafvoer is een essentieel instrument om deze doelstelling te bereiken. Het nieuwe artikel 12/1 van het Algemeen…

Lees meer

Handleiding technisch reglement huisaansluiting en privéwaterafvoer

Handleiding technisch reglement huisaansluiting en privéwaterafvoer Voor de technische voorschriften werkten de gemeenschappelijke werkgroep AquaFlanders-Vlario-VVSG een voorstel uit om in Vlaanderen tot een uniform technisch reglement te komen voor alle rioolbeheerders. Dit zodat de gebruikers (bv. aannemer) in elke gemeente snel terug vindt wat de voorwaarden zijn. Uit de voorbereidingen is gebleken dat er geen…

Lees meer

Betere kwaliteit afkoppelingsprojecten

Betere kwaliteit afkoppelingsprojecten Om opdrachtgevers beter te begeleiden bij afkoppelingsprojecten publiceerde VLARIO werkgroep 4 enkele documenten om te streven naar een betere kwaliteit en uitvoering van een afkoppelingsproject. Het modelbestek voor een algemene offertevraag voor afkoppelingsadvies en keuring op perceelsniveau kreeg een update. Hierbij werd ook een sjabloon toegevoegd voor een getuigschrift van goede uitvoering…

Lees meer

Limburg levert eerste gekwalificeerde technici voor rioolrenovatie

Limburg levert eerste gekwalificeerde technici voor rioolrenovatie Ons land beschikt sinds december over de eerste gekwalificeerde technici voor rioolrenovatie. De eerste editie van deze opleiding, die de naam ‘LEIDING 4’ draagt, ging begin 2020 van start. Deze opleiding kwam tot stand door een vruchtbare samenwerking tussen VLARIO, de Limburgse bouwbedrijven, Confederatie Bouw Limburg en de…

Lees meer

VLARIO actief lid van CIW-projectgroepen

VLARIO actief lid van verschillende CIW-projectgroepen Eind 2020 communiceerde de CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) dat ze nauwer wil samenwerken met het middenveld, kennis- en onderzoeksinstellingen en de strategische adviesraden via een klankbordgroep, platformwerking, projectwerking en stakeholderontmoetingssessies. VLARIO is verheugd dat ze vanaf heden een actieve bijdrage kan en mag leveren aan diverse projectgroepen. Zo is…

Lees meer

Gepersonaliseerde informatiefolder keuring

Sinds 1 januari 2021 is de keuring van de privéwaterafvoer gewijzigd. Om de burger hierover te informeren heeft VLARIO een informatiefolder opgemaakt die je als gemeente/rioolbeheerder kan laten personaliseren met uw logo en contactgegevens, verwijzing wie de rioolbeheerder is en of de afwezigheid van de septische put voor fecaal water een afkeurcriterium is (cfr. onze…

Lees meer

Z-water