Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen inzake waterbeheer in Vlaanderen. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Search
Generic filters

Nieuw bestek opmaak hemelwater- en droogteplan

Nieuw bestek opmaak hemelwater- en droogteplan De Blue Deal stelt dat een gemeente vanaf 2024 enkel nog toegang heeft tot watergerelateerde subsidies als zij beschikt over een voldoende ambitieus hemelwater- en droogteplan. Om gemeentebesturen hierbij te ondersteunen, heeft de CIW een blauwdruk uitgewerkt. De blauwdruk geeft verduidelijking bij de inhoud van een hemelwater- en droogteplan,…

Lees meer

Groenblauwpeil: “Bij een hoge score kan de waarde van je huis stijgen”

Groenblauwpeil: “Bij een hoge score kan de waarde van je huis stijgen” Afgelopen maand hebben meer dan 25.000 Vlamingen hun groenblauwpeil berekend. Op 21 september werd het groenblauwpeil voorgesteld aan het grote publiek. Meer dan 40.000 Vlamingen hebben ondertussen de website www.groenblauwpeil.be geraadpleegd. Van meer dan 25.000 woningen en tuinen werd het groenblauwpeil berekend.  …

Lees meer

Nieuwe systeemkaarten infiltratie/buffering

Nieuwe systeemkaarten online voor infiltratie/buffering   Er zijn verschillende soorten infiltratie- en buffersystemen. In aanvulling op de ‘Katern afkoppeling, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater’ (Beschikbaar op ledengedeelte van VLARIO – Publicaties) werden hiervoor systeemkaarten (productfiches) opgemaakt voor de verschillende producten/systemen welke in België standaard leverbaar zijn voor afkoppeling, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater…

Lees meer

VLARIO-dag 2021

Burgemeester, is uw gemeente op peil met groenblauw? We kunnen terugblikken op een succesvolle VLARIO-dag met ruim 860 aanwezigen. Het thema dit jaar was: Burgemeester, is uw gemeente op peil met groenblauw? Samenvatting Minister Zuhal Demir opende de VLARIO-dag 2021 en feliciteerde de organisatie met de grote opkomst en het boeiende programma. De minister herinnerde…

Lees meer

Groenblauwpeil

Maak je perceel klimaatbestendig met het groenblauwpeil! Wist u dat de grondoppervlakte in Vlaanderen voor bijna 10% uit tuinen bestaat? Samen met de verschillende initiatieven op publiek domein, vormen zij zo een belangrijke schakel in de aanpak van de gevolgen van de klimaatverandering. Als iedereen één of meerdere blauwgroene maatregelen toepast in de tuin, staan…

Lees meer

Z-water