Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen inzake waterbeheer in Vlaanderen. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Search
Generic filters

Nieuwe tool berekening regenwaterput!

Tijd voor een regenwaterput? Nieuwe tool berekent de ideale grootte voor jouw huis en gezin Jaarlijks valt er ongeveer 800 liter regenwater per vierkante meter in Vlaanderen. Het merendeel daarvan stroomt gewoon weg. Nochtans kan een gemiddeld gezin tot 50% van de waterfactuur besparen door het regenwater op te vangen en te gebruiken. Maar hoe…

Lees meer

VLARIO-dag 2022

Burgemeester, waar stroomt uw saneringsbijdrage naartoe? Op 29 maart heeft onze jaarlijkse VLARIO-dag plaatsgevonden waarbij we de meer dan 850-deelnemers hebben kunnen trakteren op een interessant programma, een innovatieve rioleringsbeurs en een uitgelezen netwerkmoment waar we uitgebreid hebben kunnen netwerken. Het thema dit jaar was: Burgemeester, waar stroomt uw saneringsbijdrage naartoe? Het verslag van de…

Lees meer

LMRA-kaartje besloten ruimte

LMRA-kaartje besloten ruimte in werfsituaties beschikbaar   De werkgroep Veiligheid van VLARIO heeft als hoofddoel veiligheid op sectorniveau bespreekbaar te maken en te streven naar eenduidige veiligheidsafspraken voor de operatoren. Na het uniformiseren van afspraken en richtlijnen over Werken in Besloten ruimtes, Covid 19 en de checklist Veilig Afdalen in riolen, heeft de werkgroep Veiligheid een…

Lees meer

Actualisering studie besteding gemeentelijke saneringsbijdrage

Actualisering studie besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage In 2017 werd een studie uitgevoerd over de besteding van de saneringsbijdrage. Daaruit bleek een gebrek aan transparantie: het was niet altijd duidelijk of het budget wel helemaal terugvloeide naar de rioleringen. Deze studie deed destijds heel wat stof opwaaien en zette de sector aan tot actie.  5…

Lees meer

Projectoproep Waterbewust bouwen!

Projectoproep waterbewust bouwen   Met dit project willen VLARIO, de Vlaamse Confederatie Bouw, Vlakwa, WTCB en NAV de weerbaarheid versterken van de bebouwde omgeving tegen droogte en waterschaarste en dit door de toepassing van individuele en collectieve innovatieve technologieën. De focus wordt gelegd op het gebruik van water voor huishoudelijke doeleinden in gebouwen waarbij ingezet…

Lees meer

Z-water