Indien er riolering in uw straat ligt is er aansluitplicht voor afvalwater d.w.z dat alle afvalwater aangesloten dient te worden op de riolering. De lozing van afvalwater dient te voldoen aan de milieuwetgeving (VLAREM II).

U dient aan aansluiting aan te vragen bij uw rioolbeheerder. Bekijk ook altijd of uw rioolbeheerder een aansluitreglement heeft om de voorwaarden te kennen.

Indien er nog geen riolering in uw straat ligt, die aangesloten is op een waterzuiveringsinstallatie, zijn er 2 mogelijkheden:

  1. De aanleg van riolering/aansluiting op zuiveringsinstallatie is later voorzien: alle afvalwater dient gezuiverd te worden alvorens te lozen op gracht/sterfput. Dit kan door plaatsing van een septische put van minimum 3.000 liter (tot 5 personen).
  2. De aanleg van riolering is niet voorzien: u staat zelf in voor de zuivering van uw afvalwater door de plaatsing van een IBA. Dit kan een IBA zijn in eigen beheer of in beheer van de rioolbeheerder. U kan hiervoor best contact opnemen met uw rioolbeheerder.

Om te weten of er reeds riolering ligt in uw straat kan u de zoneringsplannen raadplegen.

Sommige rioolbeheerders verplichten het plaatsen van een septische put voor fecaal water. Bij nieuwbouw staat deze voorwaarde opgenomen in de omgevingsvergunning. Het plaatsen van een septische put voor fecaal water is aangeraden indien de afstand van het toilet tot het lozingspunt groter dan 30 meter is.

De technische voorschriften voor de aanleg van riolering (bv. verluchting, dimensionering leidingen,…) zijn beschikbaar via het WTCB in de TV265.

Zie ook de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen van VMM voor meer informatie.