Geen riolering in de straat

Als er geen riolering in uw straat aanwezig is, zijn er 2 mogelijkheden. Uw pand bevindt zich volgens de zoneringsplannen in:

Collectief te optimaliseren buitengebied: Dit betekent dat er nog geen riolering aanwezig is die aangesloten is op een RWZI (zuiveringsinstallatie), maar dit wel gepland is in de toekomst.

In afwachting tot de aanleg van deze riolering, dient er minimum een voorbehandeling te zijn van het afvalwater. Volgens de code van goede praktijk riolering dient alle afvalwater (zwart + grijs) aangesloten te zijn op een septische put van minimum 3.000 liter (voor max. 5 IE). Opgelet, soms wordt er in de omgevingsvergunning hiervoor een IBA opgelegd.

Het effluent (overloop) van deze septische put dient volgens Vlarem II aangesloten te zijn op de beek/gracht. Als er geen beek/gracht aanwezig is binnen de 50 meter, dient het effluent aangesloten te worden op een sterfput zonder overloop. Het effluent infiltreert dan in de bodem. Zorg ervoor dat deze put toegankelijk blijft. Infiltratie is verboden in drinkwaterwingebied zone I en II. Meer info vindt u in onze aanbevelingen.

De septische put mag dus zeker niet leeggepompt worden in de tuin. De septische put dient ook af en toe geledigd/onderhouden te worden door een gespecialiseerde firma waardoor de septische put optimaal kan blijven werken.

U mag ook een IBA plaatsen, maar deze dient kortgesloten te worden zodra er riolering in de straat komt.

Meer info over septische putten en voorbehandelingsinstallaties

 

Individueel te optimaliseren buitengebied: Dit betekent dat er geen riolering voorzien is en dat u zelf instaat voor de zuivering van uw afvalwater m.b.v. een IBA.

Ook bestaande woningen dienen op termijn een IBA te plaatsen. In afwachting tot de plaatsing van een IBA dient ook hier alle afvalwater minimum voorbehandeld te worden door de septische put.

Het effluent (overloop) dient volgens Vlarem II aangesloten te zijn op de beek/gracht. Als er geen beek/gracht aanwezig is binnen de 50 meter, dient het effluent aangesloten te worden op een sterfput zonder overloop. Het effluent infiltreert dan in de bodem. Zorg ervoor dat deze put toegankelijk blijft. Infiltratie is verboden in drinkwaterwingebied zone I en II. Meer info vindt u in onze aanbevelingen.

Ik moet zelf mijn afvalwater zuiveren