De klimaatverandering is een feit en heeft alles met water te maken. Op het confronterende fragment (Opwarming aarde 1880-2017, NASA) zien we de forse opwarming van onze aarde de afgelopen 25 jaar. Het is hoog tijd om ook met ons waterbeleid te evolueren naar ‘natuurlijk kapitaal’: climate proof, groene infrastructuur, groene/blauwe steden, …

Overlegplatform & Kenniscentrum

voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.

Kenniscentrum

VLARIO verzamelt kennis via overleg en ervaringsuitwisseling met alle marktpartners, via het initiëren van praktijkonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Specialisten

VLARIO verzamelt specialisten in verband met het beheer van hemel- en afvalwater, meer bepaald de opvang, de afvoer en de behandeling van hemel- en afvalwater in Vlaanderen.

Ondersteuning

VLARIO ondersteunt
alle Vlaamse actoren
in hun streven naar
kwaliteit en in de toepassing van de krachtlijnen
voor geïntegreerd rioleringsbeleid.

Verspreiding

VLARIO draagt kennis uit in Vlaanderen via publicaties en het organiseren
van studiedagen, debatavonden, voordrachten en lessencycli.

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30
of via het contactformulier.