Sociale media

Downloads

VLARIO is het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.

Aankomende activiteiten

Kenniscentrum

VLARIO verzamelt kennis via overleg en ervaringsuitwisseling met alle marktpartners, via het initiëren van praktijkonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Specialisten

VLARIO verzamelt specialisten in verband met het beheer van hemel- en afvalwater, meer bepaald de opvang, de afvoer en de behandeling van hemel- en afvalwater in Vlaanderen.

Verspreiding

VLARIO draagt kennis uit in Vlaanderen via publicaties en het organiseren
van studiedagen, debatavonden, voordrachten en lessencycli.

Ondersteuning

VLARIO ondersteunt alle Vlaamse actoren in hun streven naar kwaliteit en in de toepassing van de krachtlijnen voor geïntegreerd rioleringsbeleid.