Voorbereiding op een conforme keuring

Waar naartoe met het afvalwater? Raadpleeg hiervoor de zoneringsplannen om te kijken of er reeds riolering aanwezig is in de straat om na te gaan of er aansluitplicht is of je zelf het afvalwater moet voorbehandelen/zuiveren. Of regenwater en afvalwater gescheiden moeten zijn hangt af of de GSV Hemelwater van toepassing is (zie omgevingsvergunning) of als er in de straat reeds een gescheiden stelsel ligt. Soms wordt de scheiding van regenwater en afvalwater ook reeds opgelegd door de vergunningverlener bij renovaties.

Sommige gemeenten verplichten ook een septische put voor het fecaal water (wc). Informeer bij de gemeente/via de omgevingsvergunning of een septische put verplicht is voor het fecaal water.

Hieronder vindt u de richtlijnen die toegepast worden door de keurder.

Richtlijnen keuring

De keurder dient zich op de hoogte te stellen van de vereisten met betrekking tot de privéwaterafvoer, dat aan een keuring onderworpen wordt. De keurder zal het pand conform of niet conform verklaren, rekening houdend met de vereisten, vastgelegd in het Algemeen Waterverkoopreglement en volgens het Ministerieel Besluit betreffende de keuring van de privéwaterafvoer.

Meer info en verduidelijking bij het Ministerieel Besluit keuring en de richtlijnen voor keuring vindt u in het sectordocument ‘Technische specificaties keuring privéwaterafvoer‘.

Ontwerpers en architecten kunnen het document ‘Overzichtsdocument keuring privéwaterafvoer voor ontwerpers’ van VLARIO raadplegen voor een goed ontwerp.

Meer info over het correct scheiden van regenwater en afvalwater bij een afkoppelingsproject of renovatie (bestaande panden) vindt u in het document ‘Vademecum praktisch afkoppelen van hemelwater’ van VLARIO.

 

Technische specificaties keuring privéwaterafvoer
Overzichtsdocument keuring privéwaterafvoer voor ontwerpers 10/2023
Vademecum praktisch afkoppelen van hemelwater 10/2023
MB Keuring 2023
Verduidelijking schema's MB Keuring 10/2023
Folder keuring privéwaterafvoer
Algemeen Waterverkoopreglement

 

Meer algemene info over de aanleg van de privéwaterafvoer en de verplichtingen vindt u op onze website.

Hoe pak je water in en rond de woning aan? Wat zijn de technische voorschriften en aanbevelingen? Zie hiervoor de ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’ van de Vlaamse Milieumaatschappij.