Wanneer is een keuring verplicht?

De privéwaterafvoer moet in de volgende gevallen gekeurd worden:

 • Bij nieuwbouw/herbouw
 • Bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting
 • Bij de plaatsing van een IBA
 • Nadat een inbreuk is vastgesteld
 • Bij de aanleg van een gescheiden riolering op openbaar domein (afkoppelingsproject), tenzij er een conforme keuring voor nieuwbouw/herbouw werd afgeleverd die maximaal vijf jaar oud is
 • Indien de keuring niet-conform was, na het nemen van herstelmaatregelen binnen de vooropgestelde hersteltermijn

Een keuring is steeds een momentopname. De keuring kan betrekking hebben op het volledig adres/perceel of een deel van het adres/perceel, bv. een nieuw gebouw of hetgeen aangesloten is op een nieuwe huisaansluitput. Waarop de keuring betrekking heeft, staat gespecifieerd op het keuringsattest.

Wanneer vraag ik de keuring aan?

Je kan een keuring aanvragen wanneer het pand keuringsklaar is. Dat betekent in de praktijk dat:

 • het rioleringsstelsel volledig is aangelegd vanaf het afvoerpunt tot de rooilijn/lozingspunt. De toestellen zelf dienen nog niet geplaatst te zijn (bv. WC, uitgietbak, bad,…);
 • het afwateringssysteem op privéterrein toegankelijk en bereikbaar dient te zijn (alle putten dienen zichtbaar te zijn en op een normale manier te openen zijn). Open beide aansluitputjes op de perceelsgrens en kijk of er geen verstopping is. Indien dit het geval is kan de keuring niet plaatsvinden. U laat in dat geval het probleem oplossen alvorens de keuring te laten uitvoeren. Indien de huisaansluitputjes nog niet geplaatst zijn, dan dienen de afvoerleidingen toegankelijk te zijn ter hoogte van de rooilijn.

 

Verzamel de benodigde documenten. Indien van toepassing dienen volgende documenten voorgelegd te worden voor aanvang van de keuring. Indien één van volgende documenten niet voorhanden is bij aanvang van de keuring, kan dat aanleiding geven tot het niet starten van de keuring of een herkeuring:

 • as-builtplan, bouwplan of rioleringsplan
 • omgevingsvergunning
 • kopie van facturen van rioleringsonderdelen (bv. regenwaterput, septische put, infiltratievoorziening,…)
 • aanstiplijst GSV hemelwater
 • foto’s van de aanleg van het afwateringssysteem
 • briefwisseling van de rioolbeheerder

Alle info over de keuring vindt u hier.