Hoe kan ik mijn afvalwater en regenwater correct scheiden?

In het vademecum afkoppelen van hemelwater voor particulieren leest u hoe u regenwater en afvalwater correct kan scheiden. Het is niet verplicht om regenwater aan te sluiten op openbaar domein. Het regenwater blijft best zo lang mogelijk op uw eigen perceel via hergebruik, natuurlijke aflvoei of infiltratie.

Afkoppelen van regenwater is steeds verplicht. Indien er leidingen onder of door het gebouw aangelegd moeten worden om de afkoppeling te verwezenlijken geldt er een uitzondering (zie vademecum). Voor het afvalwater is er wel aansluitplicht.

Opgelet, vergeet niet dat be- en ontluchting nodig is op het afvalwaterstelsel. Bij een gemengd stelsel gebeurde de be- en ontluchting vaak via de regenwaterpijp. Anders kunnen er zich geurproblemen voordoen.

Indien u hulp nodig heeft kan u contact opnemen met een afkoppelingsadviseur.

 

Vademecum praktisch afkoppelen van hemelwater 2021
Infobrochure afkoppelen
Overzichtsdocument keuring privewaterafvoer voor ontwerpers (correct aansluiten RWA/DWA)

 

Hieronder vindt u ook nog een voorbeeld van een blanco afkoppelingsadvies en de legende die Vlario vooropstelt voor de opmaak van de rioleringsplannen.

Verslag advies afkoppeling
Legende afkoppelingsplan

Regenwater afkoppelen