Afkoppelingsproject

Vlarem II stelt dat bij de (her)aanleg van riolering een gescheiden stelsel aangelegd dient te worden. Dit geldt ook voor alle gebouwen langsheen het tracé. Men spreekt dan van een afkoppelingsproject.

Voor de scheiding van regenwater en afvalwater op openbaar domein geniet bovengrondse infiltratie de voorkeur t.o.v. afvoer. Ook hier dient het regenwater zo lang mogelijk ter plaatse gehouden te worden om de grondwatertafel aan te vullen en wateroverlast alsook droogte aan te pakken.

Afkoppelingsadvies

Voor een afkoppelingsproject wordt er idealiter een afkoppelingsadvies opgemaakt voor het scheiden van regenwater en afvalwater met een rioleringsplan van de bestaande en ontworpen toestand. Meer info over het correct scheiden van regenwater en afvalwater, alsook de uitzonderingen vindt u in het vademecum praktisch afkoppelen van hemelwater.

Afkoppelen is niet verplicht voor bestaande gebouwen van vóór 1 februari 2005 indien hiervoor leidingen onder of door het gebouw aangelegd moeten worden om de afkoppeling te verwezenlijken (breekwerken). Desalniettemin kan men soms op eenvoudige wijze het regenwater afkoppelen via een kelder/kruipkelder. Dit dient steeds overwogen te worden teneinde de voordelen voor de omgeving, ondanks niet verplicht. Er dient bij afkoppelingsprojecten meer ingezet te worden op infiltratie i.p.v. een rechtstreekse aansluiting op openbaar domein.

Vademecum praktisch afkoppelen van hemelwater 2021
Overzichtsdocument keuring privewaterafvoer voor ontwerpers (Aansluitingen RWA/DWA)

Vlario stelt een uniform afkoppelingsadvies ter beschikking alsook een uniforme legende voor de opmaak van een afkoppelingsplan. Jaarlijks geeft Vlario ook opleiding tot afkoppelingsadviseur.

Blanco verslag afkoppelingsadvies
Uniforme legende afkoppelingsplan (DWG-bestanden op aanvraag)

Draaiboek/stappenplan afkoppelingsproject

Communicatie is het belangrijkste voor het al dan niet slagen van het project en het meekrijgen van de eigenaars en is onafhankelijk van de gekozen aanpak, al dan niet met aangeboden diensten en/of subsidies voor de eigenaars.

Er zijn verschillende methodes voor de aanpak van een afkoppelingsproject. Dit gaat van het al dan niet aanstellen van een afkoppelingsadviseur, toekennen van subsidies, communicatie tot handhaving. Een overzicht van de aanpak en verschillende methodes vindt u binnenkort op het ledengedeelte.

Op het ledengedeelte vindt u ook een communicatiepakket met informatieve documenten voor afkoppelingsprojecten.

Bestek aanstellen afkoppelingsadviseur en keurder

Op het ledengedeelte vindt u het bestek om als opdrachtgever van een afkoppelingsproject een afkoppelingsadviseur en/of keurder aan te stellen.

Lijst afkoppelingsadviseurs en aannemers

De personen op deze lijst hebben bij VLARIO opleiding gevolgd en zijn in het bezit van een opleidingscertificaat.

Lijst afkoppelingsadviseursLijst afkoppelingsaannemers

Infofilmpje afkoppelen voor de burger