Afkoppelingsproject

Vlarem II stelt dat bij de (her)aanleg van riolering een gescheiden stelsel aangelegd dient te worden. Dit geldt ook voor alle gebouwen langsheen het tracé. Men spreekt dan van een afkoppelingsproject.

Voor de scheiding van regenwater en afvalwater op openbaar domein geniet bovengrondse infiltratie de voorkeur t.o.v. afvoer. Ook hier dient het regenwater zo lang mogelijk ter plaatse gehouden te worden om de grondwatertafel aan te vullen en wateroverlast alsook droogte aan te pakken.

Om gemeenten/rioolbeheerders verder op weg te helpen met de uitvoering van een afkoppelingsproject stellen Vlario, VMM, Aquafin, VVSG en AquaFlanders verschillende documenten ter beschikking. 

Draaiboek/stappenplan afkoppelingsproject

Communicatie is het belangrijkste voor het al dan niet slagen van het project en het meekrijgen van de eigenaars en is onafhankelijk van de gekozen aanpak, al dan niet met aangeboden diensten en/of subsidies voor de eigenaars.

Er zijn verschillende methodes voor de aanpak van een afkoppelingsproject. Dit gaat van het al dan niet aanstellen van een afkoppelingsadviseur, toekennen van subsidies, communicatie tot handhaving. Een overzicht van de aanpak en verschillende methodes vindt u in het draaiboek.

Draaiboek afkoppelingsproject

Bestek aanstellen afkoppelingsadviseur en keurder

Sommige gemeenten stellen een afkoppelingsadviseur en/of gratis keuring ter beschikking binnen het afkoppelingsproject. De keuring mag niet uitgevoerd worden door de afkoppelingsadviseur of -aannemer. U kan hiervoor onderstaand bestek hanteren alsook het getuigschrift voor goede uitvoering.

Modelbestek afkoppelingsdeskundige en keurder
Getuigschrift goede uitvoering der werken
Richtlijnen invullen getuigschrift

Afkoppelingsadvies

Voor een afkoppelingsproject wordt er idealiter een afkoppelingsadvies opgemaakt voor het scheiden van regenwater en afvalwater met een rioleringsplan van de bestaande en ontworpen toestand. Meer info over het correct scheiden van regenwater en afvalwater, alsook de uitzonderingen vindt u in het vademecum praktisch afkoppelen van hemelwater.

Vlario stelt een uniform afkoppelingsadvies ter beschikking alsook een uniforme legende voor de opmaak van een afkoppelingsplan. Jaarlijks geeft Vlario ook opleiding tot afkoppelingsadviseur.

Blanco verslag afkoppelingsadvies
Uniforme legende afkoppelingsplan (DWG-bestanden op aanvraag)

Regels en richtlijnen voor afkoppeling

Afkoppelen is niet verplicht voor bestaande gebouwen van vóór 1 februari 2005 indien hiervoor leidingen onder of door het gebouw aangelegd moeten worden om de afkoppeling te verwezenlijken (breekwerken). Desalniettemin kan men soms op eenvoudige wijze het regenwater afkoppelen via een kelder/kruipkelder. Dit dient steeds overwogen te worden teneinde de voordelen voor de omgeving, ondanks niet verplicht. Er dient bij afkoppelingsprojecten meer ingezet te worden op infiltratie i.p.v. een rechtstreekse aansluiting op openbaar domein.

Hoe regenwater en afvalwater correct gescheiden dienen te worden leest u hier.
De bewoners kunnen ook inspiratie vinden om hun regenwater af te koppelen op de website blauwgroen Vlaanderen.

Vademecum praktisch afkoppelen van hemelwater 10/2023
Overzichtsdocument keuring privéwaterafvoer voor ontwerpers 10/2023 (Aansluitingen RWA/DWA)

 

Opleiding afkoppelingsadviseur en afkoppelingsaannemer

VLARIO organiseert opleiding voor afkoppelingsadviseurs en aannemers. Personen die de opleiding gevolgd hebben kan je terugvinden op onderstaande lijsten.

Infofilmpje afkoppelen voor de burger