Systeemkaarten leveranciers en producenten voor producten en systemen opgenomen in “Katern afkoppeling, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater”

 

In aanvulling op het “Katern afkoppeling, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater” vindt u hieronder de systeemkaarten (productfiches) van de verschillende producten/systemen welke in België standaard leverbaar zijn voor afkoppeling, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater met inbegrip van rand- en voorbehandelingapparatuur.

De producten/systemen zijn ingedeeld in volgende hoofdcategorieën afhankelijk van hun toepasbaarheid of inzetbaarheid:
A: Hemelwateropslag
B: Infiltratie (oppervlakte, open en ondergronds)
C: Buffering (open en ondergronds)
D: Rand- en voorbehandelingapparatuur

Elke productfiche bevat:

  • Productnaam
  • Systeemnummering overeenkomstig tabel III.1 in het Katern
  • Omschrijving van het systeem
  • Foto’s over product en systeem
  • Informatie over leverbaarheid van product/systeem onder (kwaliteits)certificatie
  • Informatie over infiltratie-oppervlakte
  • Informatie over buffervolume
  • Producteigenschappen
  • Aandachtspunten bij plaatsing
  • Naam en mail van leverancier, producent of beroepsfederatie

Deze systeemkaarten zijn louter indicatief met informatie aangeleverd door de respectievelijke leveranciers. Vlario streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Bedrijf Systeemkaarten
O Beton Flexotank Trident A.1 Hemelwateropslag
O Beton Flexotank O slow A.2 Hemelwateropslag gecombineerd systeem
Febe Waterdoorlatende bestrating B.1 Onmiddellijke infiltratie
Beton De Clerq Waterdoorlatende bestrating B.1 Onmiddellijke infiltratie
Beton De Clerq Grachtelement B.2 Open infiltratievoorziening
Febe Betonnen infiltratiebuis B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Tubobel Watershell Infiltratiekelder B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Tubobel Watershell Infiltratieveld B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Lithobeton Bezinkstraatkolk type 1 B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Lithobeton Bezinkstraatkolk type 2 B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Eurodal Hydrops B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Deschacht Controlbox B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Deschacht Variobox B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Deschacht IT-buis B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Dyka PVC IT-buis B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Dyka Kyma IT-riool B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Dyka V-flow B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Riopro IT-riool – perforbuis B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Riopro Rigofill B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Van de Kreeke V-Flow B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Wavin Infiltratiebuis horizontaal B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Wavin Azura verticale infiltratiebuis B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Webeco Infiltratieput B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Beton De Clerq Stormtech B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
O Beton Infilo B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Rehau Infiltratiebuis Rauplen B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Rehau Infiltratiebuis Raudril B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Rehau Infiltratiebuis Rauvia B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Rehau Raudril verticale infiltratie B.3 Ondergrondse infiltratievoorziening
Dyka Rainbox cube B.3/C.3 Ondergrondse infiltratie of buffervoorziening
Dyka Rainbox II B.3/C.3 Ondergrondse infiltratie of buffervoorziening
Wavin Q-bic unit B.3/C.3 Ondergrondse infiltratie of buffervoorziening
Wavin Q-BB unit B.3/C.3 Ondergrondse infiltratie of buffervoorziening
Wavin Aquacell B.3/C.3 Ondergrondse infiltratie of buffervoorziening
Rehau Rausikko Box B.3/C.3 Ondergrondse infiltratie of buffervoorziening
Tubobel Watershell Bufferkelder C.3 Ondergrondse buffer met vertraagde afvoer
Dyka Kyma Bufferriool C.3 Ondergrondse buffer met vertraagde afvoer
Riopro Wervelventiel D.1 Debietbegrenzer
Rehau Rausikko debietbegrenzer D.1 Debietbegrenzer
Riopro Sedipipe D.2 Voorbehandeling
Rehau Rausikko hydromaxx D.2 Voorbehandeling
Rehau Rausikko sediclean D.2 Voorbehandeling
Beton De Clerq DC-com D.2 Voorbehandeling
Beton De Clerq DC-star D.2 Voorbehandeling
Beton De Clerq DC-sed D.2 Voorbehandeling