Eind maart kreeg het keuringsformulier privéwaterafvoer een update. Hierbij werd reeds zoveel mogelijk rekening gehouden met de wijzigingen die vanaf 1 januari 2021 van kracht zullen zijn. Tegen 1 januari 2021 zal het formulier inhoudelijk nog aangepast worden i.k.v. de opmaak van het ministerieel besluit keuring.

Herstelmaatregelen

Het algemeen waterverkoopreglement legt op dat er herstelmaatregelen gegeven dienen te worden aan de klant, die duidelijk formuleren wat er aangepast dient te worden om na het nemen van deze herstelmaatregelen een conform keuringsattest te bekomen. Deze herstelmaatregelen werden door VLARIO reeds gestandaardiseerd zodat de keurder deze op het keuringsformulier kan selecteren. We testen of deze werkwijze haalbaar en duidelijk is voor de klant, gemeenten en rioolbeheerders. Ter info, vanaf 1 januari 2021 zal er ook een hersteltermijn van 60 dagen opgelegd worden.

Resultaat keuring

De titels op de keuringsattesten werden aangepast en toegevoegd op het keuringsformulier zodat het resultaat ervan duidelijk zichtbaar is. De keurder is nu ook verplicht om zowel het attest als het keuringsformulier af te geven aan de klant.

De resultaten van de keuring zijn:

  • Conform (groen)
  • Conform met aandachtspunten (oranje)
    • Aandachtspunten worden mee op het attest gezet en dienen voor de gemeenten/rioolbeheerders als signaal om verdere actie te ondernemen. De in deze tabel opgesomde punten leiden niet tot afkeur volgens het ministerieel besluit keuring van 28 juni 2011. Deze aandachtspunten zijn gebaseerd op andere vigerende wet- en regelgevingen of voorwaarden opgelegd in de vergunning waaraan het rioleringsstelsel dient te voldoen of verduidelijkingen bij de keuring.
  • Niet conform (rood)

Handhaving

Gemeenten en rioolbeheerders kunnen toegang krijgen tot alle keuringen op hun grondgebied. Via het KPR-systeem kunnen de keuringen beter opgevolgd worden en kan handhaving toegepast worden.

Gemeenten/rioolbeheerder die hier interesse voor hebben kunnen contact opnemen met VLARIO.