Afkoppelingsreglement Stad Lokeren zet burgers aan om hun regenwater maximaal te infiltreren op eigen terrein

In Lokeren is sinds 2020 een gemeentelijk reglement van toepassing voor de tussenkomst bij afkoppelingsprojecten. Op zich niets spectaculairs, moest het niet zijn dat dit voornamelijk focust op infiltratie op privaat domein.

We hebben hiervoor een gesprek met Els Middernacht, directeur Infrastructuur van de stad Lokeren.

Wat is er uniek aan dit reglement?

Via ons gemeentelijk reglement van 2020 staat expliciet de verplichting tot optimale afkoppeling wanneer de stad een gescheiden riolering in de straat aanlegt en bij de plaatsing van IBA’s. Vooral het principe ‘optimale afkoppeling’ is belangrijk, want dit betekent niet het puur scheiden van regen-en afvalwater dat in Vlaanderen vandaag standaard gebeurt, maar wij willen het regenwater maximaal ter plaatse houden en infiltreren. Met dit reglement stimuleren we dit principe volledig, aldus Els Middernacht. Wij voorzien een financiële tussenkomst tot 100% van de kosten indien het hemelwater wordt geïnfiltreerd op eigen terrein via een bovengrondse infiltratievoorziening. Wanneer er enkel de scheiding wordt doorgevoerd, komt de stad voor 25% in de kosten tegemoet op de regenwaterafvoerleiding. Het totale bedrag voor de werken aan zowel de afvoer van huishoudelijk afvalwater als van de afvoer van hemelwater, waarvoor de stad zal tussenkomen, wordt geplafonneerd op 3.500€.

Is het effect van dit reglement merkbaar? Wordt er veel ingezet op infiltratie?

De projecten waarbij effectief afkoppelingen met infiltratie worden uitgevoerd, zijn momenteel nog in uitvoering. Het grote effect is op dit moment dus nog niet goed voelbaar. We merken wel dat, door het te blijven herhalen en uit te leggen, en door zelf als stad ook het ‘goede voorbeeld’ te geven op openbaar domein, mensen steeds meer beseffen hoe belangrijk dit is. Uiteraard zijn er ook altijd bewoners die moeilijk of soms zelfs helemaal niet te overtuigen zijn, maar dat zullen we vermoedelijk nooit kunnen uitsluiten. Het vraagt veel energie, en af en toe moeten we samen met de bewoners op zoek gaan naar een haalbaar compromis, maar in de meeste gevallen lukt het uiteindelijk toch om een infiltratievoorziening te realiseren.

Wat wordt het meest toegepast qua infiltratieoplossing?

In Lokeren gaan we voluit voor bovengrondse infiltratiezones. De ondergrond is zand en dus fluctueert het grondwater erg hard: in de winter staat dit soms tot -0,5m onder het maaiveld waardoor ondergrondse constructies hun nut helemaal zouden verliezen, al helemaal wanneer burgers die willen wegstoppen onder een dik pak verharding.

Raad je dit reglement aan aan collega gemeenten?

Ja, toch wel! Alhoewel we ons er zeker van bewust zijn dat het nog verder geoptimaliseerd kan worden: je moet samen met de burgers op zoek gaan naar manieren die haalbaar zijn voor beide partijen en dan is niet altijd alles perfect in zwart-witte oplossingen te gieten. We merken dus dat het een document is dat nog verder gefinetuned zal worden. Maar de geest van ons afkoppelingsreglement, daar geloven we heel hard in: het regenwater- en droogteprobleem is iets waar we met z’n allen mee geconfronteerd worden. We gaan het dus ook met z’n allen moeten oplossen. Al te vaak vinden burgers dat het de stad of gemeente is die in een oplossing moet voorzien, maar als je gaat uitrekenen hoe groot de ‘private oppervlakte’ is, dan weet je gewoon dat dat niet realistisch is. Helaas merken we bij burgers nog al te vaak een ‘not in my backyard-houding’, maar met die ingesteldheid geraken we er gewoon niet. Iedereen zal zijn of haar steentje moeten bijdragen en door dit in een reglement te gieten waarbij de stad tegemoet komt wanneer ook de burger mee denkt, denken we dit proces te versnellen.

Waar kunnen we als VLARIO meer op inzetten

We veronderstellen dat we niet de enige gemeente of stad zijn die zoekende is naar manieren om burgers mee te trekken in het infiltratieverhaal. VLARIO zou dus zeker een brug kunnen vormen tussen die verschillende gemeentes en steden.  Daarnaast zijn we ook erg hard zoekende naar praktijkvoorbeelden of manieren om te sensibiliseren. Een foto, filmpje of affiche zegt vaak meer dan enkel uitleg of technische tekeningen. Ook suggesties vanuit andere landen, die op dit vlak een stuk verder staan dan wij, zijn zeer welkom. We zijn er van overtuigd dat VLARIO ook daarbij kan helpen.

GR Afkoppelen Lokeren
Communicatie burgers Lokeren

 

Heb jij zelf een leuk project dat je wilt delen? Laat het ons weten!

copyright Frederik Beyens