Beschrijving van de innovatie

Ons rioleringsstelsel klimaatrobuust maken wordt een grote uitdaging. Investeren in bijkomende buffering? Wellicht, maar we kunnen ook bestaande infrastructuur beter benutten. Met Aqtiput worden regenwaterputten als het ware “geactiveerd” door het niveau te meten en te sturen. Zo kunnen hevige regenbuien worden opgevangen en kan wateroverlast vermeden worden.

Ingezonden door: Aquafin NV

Projectfiche