Beschrijving van de innovatie

AquaSens is een innovatieve tool die – op basis van projectgegevens zoals de grondwaterstand, type verharding, infiltratiecapaciteit… – mogelijke combinaties van groenblauwe maatregelen evalueert. Vervolgens wordt de waterbalans voor elk scenario berekend. De tool is uitermate nuttig voor decision-making of dimensionering. Zo kunnen slimmere hemelwaterontwerpen (openbaar/privaat) gemaakt worden.

Ingezonden door: Aquafin NV, afdelingen onderzoek en visie

Projectfiche