Afkoppelingsproject

Voor een afkoppelingsproject wordt er een afkoppelingsadvies opgemaakt voor het scheiden van regenwater en afvalwater met een rioleringsplan van de bestaande en ontworpen toestand. Meer info over het correct scheiden van regenwater en afvalwater, alsook de uitzonderingen vindt u in het vademecum praktisch afkoppelen van hemelwater.

Afkoppelen is niet verplicht voor bestaande gebouwen van vóór 1 februari 2005 indien hiervoor leidingen onder of door het gebouw aangelegd moeten worden om de afkoppeling te verwezenlijken (breekwerken). Desalniettemin kan men soms op eenvoudige wijze het regenwater afkoppelen via een kelder/kruipkelder. Dit dient steeds overwogen te worden teneinde de voordelen voor de omgeving, ondanks niet verplicht. Er dient bij afkoppelingsprojecten meer ingezet te worden op infiltratie i.p.v. een rechtstreekse aansluiting op openbaar domein.

Vlario stelt een uniform afkoppelingsadvies ter beschikking alsook een uniforme legende voor de opmaak van een afkoppelingsplan. Jaarlijks geeft Vlario ook opleiding tot afkoppelingsadviseur.

Vademecum praktisch afkoppelen van hemelwater 10/2023

Blanco verslag afkoppelingsadvies
Uniforme legende afkoppelingsplan (DWG-bestanden op aanvraag)

Overzichtsdocument keuring privéwaterafvoer voor ontwerpers 10/2023 (Waarop RWA/DWA aansluiten)

Lijst afkoppelingsadviseurs

Afkoppelen van regenwater en afvalwater