Beschrijving van de innovatie

AWAIR staat voor ‘gezuiverd AfvalWAter voor IRrigatie’. Het initiatief focust op enkele praktijkcases rond het gebruik van gezuiverd huishoudelijk afvalwater voor irrigatie. Het doel is om oplossingen te vinden voor de hindernissen die opduiken bij de praktische uitrol. In Sint-Amands is er een demo waar het water wordt gedesinfecteerd en gebruikt voor druppelirrigatie op naburige groentepercelen.

Ingezonden door: Aquafin, PSKW en Vlakwa

Projectfiche