Beleidsinstrumenten hemelwater

De voorbije jaren hebben verschillende lokale besturen eigen beleidsinstrumenten ontwikkeld om zoveel mogelijk hemelwater ter plaatse te houden/herbruiken, te infiltreren, te bufferen en pas als laatste stap vertraagd af te voeren. Deze kunnen als voorbeeld dienen voor andere lokale besturen.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van gemeentelijke reglementen, verordeningen, groepsaankopen,…die inspirerend kunnen werken. Deze lijst zal periodiek geüpdatet worden door Vlario.