Beleidsinstrumenten hemelwater

Situatie op 21 juni 2021

De voorbije jaren hebben verschillende lokale besturen eigen beleidsinstrumenten ontwikkeld om zoveel mogelijk hemelwater ter plaatse te houden/herbruiken, te infiltreren, te bufferen en pas als laatste stap vertraagd af te voeren. Deze kunnen als voorbeeld dienen voor andere lokale besturen.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van gemeentelijke reglementen, verordeningen, groepsaankopen,…die inspirerend kunnen werken.

 • Verordening Kasterlee m.b.t infiltratie en buffering op privaat domein 
 • Subsidiereglement Oudenaarde voor groendaken, hemelwaterinstallaties- en infiltratievoorzieningen
 • Onthardingsreglement Kampenhout
 • Reglement Keerbergen bronbemaling
 • Reglement Knokke-Heist subsidies regenwatertonnen
 • In Diksmuide heeft men een verordening ‘perceelsafscheiding en de verharding van de voortuinstrook’. In verband met verharding staat hierin het volgende:
  • 3 In de voortuin zijn enkel de volgende verhardingen toegestaan:
  • Een toegangspad naar de voordeur met een maximum breedte van 1,5 m;
  • Oprit naar een garage, carport of een vergunde parking, met een maximum breedte van 3,5 m
  • Meer verordeningen in Diksmuide (vb ook rond beplanting): https://www.diksmuide.be/product/757/verordeningen
  • Maximum 1/3 van de voortuinstrook mag verhard worden. Waar de grootte van de voortuin dit toelaat, dienen de verhardingen beperkt te worden. Enkel de strikt noodzakelijk verharde toegangen zijn toegelaten. Toegangspaden naar de woning of opritten naar een vergunde garage, carport en autostaanplaats zijn hier typische voorbeelden van. In principe dient de oprit naar de achterliggende garage of carport (bekeken vanuit het standpunt van de rooilijn) minstens 6m te bedragen te rekenen vanaf de rooilijn. Uitzonderlijk kan dit beperkt worden tot 5m.
 • In Roeselare heeft men het volgende in de stedenbouwkundige verordening (artikel 4.4.1):Maximum 1/3 van de voortuinstrook mag verhard worden. Waar de grootte van de voortuin dit toelaat, dienen de verhardingen beperkt te worden. Enkel de strikt noodzakelijk verharde toegangen zijn toegelaten. Toegangspaden naar de woning of opritten naar een vergunde garage, carport en autostaanplaats zijn hier typische voorbeelden van. In principe dient de oprit naar de achterliggende garage of carport (bekeken vanuit het standpunt van de rooilijn) minstens 6m te bedragen te rekenen vanaf de rooilijn. Uitzonderlijk kan dit beperkt worden tot 5m.
 • Avelgem
  • Ongeveer zelfde richtlijnen als Lochristi
  • Gaat verder, ook premie voor aanplanten van groen!
 • Aalst
  • Eenmalig project waarop inwoners kunnen inschrijven met selectie indien vraag > aanbod
  • Ontwerp: stad + inwoners, uitvoering uitbesteed
  • Per tuin maximaal 1000 euro, financiering Vlaamse overheid
 • Bouwcode Mortsel
 • Gent
  • 700 gratis geveltuinen waar geen/weinig bomen mogelijk zijn
  • Reglement rond geveltuinen
 • Antwerpen
  • Actie om in te schrijven op gratis planten voor geveltuin. 10 planten per opgebroken m²
  • Reglement rond geveltuinen
 • Lochristi
  • Minimum 5m² verharding opbreken
  • Ter vervanging van (open) verharding naar beplanting/gazon
  • Subsidie varieert van 5 euro/m² tot 15 euro/m². Max 500 euro

Ontharden: