Bewaar uw grootste schat onder de grond!

22 maart was Wereldwaterdag en dit was een moment om even stil te staan bij ons waterbeheer.

Goed waterbeheer lijkt vanzelfsprekend, want er stroomt altijd proper water uit de kraan. Toch is dat in Vlaanderen verre van evident. Daar komt de klimaatverandering bovenop, waardoor we zowel meer droogteperiodes als fellere onweersbuien kennen. Werk aan de winkel dus!

Vandaag laten we regenwater massaal verloren gaan door het domweg naar de zee te sturen. Dat doen we via drainages, via afvoergrachten en via de riolering. Want veel straten, daken en parkings zijn aangesloten op het riool. Het regenwater dat op die verhardingen valt, gaat zo verloren. Meer nog, het zorgt voor problemen, want door de snelle afvoer krijgen we meer overstromingen, zeker tijdens felle regenbuien. En het veroorzaakt ook meer kosten in de waterzuivering, want al dat water moet opgevangen, verpompt en gezuiverd worden. Alles samen is regenwater verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale kostprijs, een prijs die de burgers betalen via de waterfactuur.

Dat moet dus anders. Gelukkig zijn de oplossingen bekend en eigenlijk eenvoudig: het regenwater moet terug meer in de grond sijpelen. Om dat te bereiken willen we de bestaande verharding zoveel mogelijk loskoppelen van de rioleringen. Dat heeft vier grote voordelen. Eerst en vooral kunnen we daardoor het waardevolle regenwater nuttig gaan gebruiken. De regenwaterput is ondergewaardeerd, en dankzij de technologische vooruitgang kan veel water vandaag makkelijk ter plaatse gezuiverd en gebruikt worden.  In de industrie en landbouw  kunnen we water zelfs meerdere keren zuiveren en hergebruiken en zo komen tot “circulair” waterbeheer. Daarnaast kunnen we het regenwater dat we niet gebruiken, in de grond laten infiltreren, om onze grondwatervoorraden aan te vullen – onze natuurlijke spaarpot voor barre tijden. Ten derde vermijden we overstromingen, en tenslotte kunnen we kosten besparen in het rioleringsnetwerk.

Om dit te realiseren, moet iedereen aan de slag. De gemeente en haar rioolbeheerder uiteraard, maar ook iedere burger en bedrijf kan bijdragen. Om dat te stimuleren, pleit VLARIO voor een infiltratiebonus. Zo’n bonus houdt in dat iedereen die regenwater opvangt en ter plaatse houdt, wordt beloond via de waterfactuur. Zij zorgen immers voor minder kosten en minder overstromingen, en dat verdient aanmoediging. Bovendien bewaren ze onze grootste schat waar het hoort: onder de grond.

 

www.blauwgroenvlaanderen.be inspireert om ruimte te maken voor water.