Met genoegen en fierheid verwijst VLARIO u naar het jaarboek van de European Water Association.

Deze editie is niet alleen bijzonder door de meerdere sterke wetenschappelijke artikels, waarbij de bijdrage van onze nieuwe voorzitter professor Patrick Willems terecht veel belangstelling zal genieten. (p20-22).

We willen ook uw aandacht vestigen op blz. 9: onze vorige voorzitter, professor Jean Berlamont, ontving tijdens de EWA Brussels Conference 2019 de Dunbar Medal. Deze op Europees niveau hoog gewaardeerde Medal is een terechte erkenning van zijn jarenlange inzet, maar vooral zijn meerwaarde voor de kennis over rioleringsstelsels en zijn inzet voor de praktische realisatie van goed functionerende systemen.

Wij als VLARIO zijn terecht fier op deze Europese erkenning en dankbaar voor zijn voorzitterschap en leiding gedurende zovele jaren.