Tijdens de provinciale contactdagen werden verschillende voorbeeldprojecten getoond voor het creatief omgaan met infiltratie. Een daarvan was de herinrichting van de Markt in Gavere die recent werd uitgevoerd. Zij wonnen hiermee de derde prijs én de publieksprijs van de Publica Awards. Het project scoort ook een B-label voor blauwe inrichting op www.groenblauwpeil.be.

Er werd ingezet op ontharding, vergroening en verblauwing via een participatietraject met de bewoners en handelaars. Zo is er nu een groenzone van 1.400 m² en werd 310 m³ plaats gemaakt voor hemelwater. Er werden ook specifieke ruimtes ingericht voor spelen en ontmoeten, en de bevordering van het sociaal leven.

De Markt van Gavere was nagenoeg volledig verhard en deed in hoofdzaak dienst als parking. Er was geen ruimte om te ontmoeten of te verblijven. De voetganger moest het stellen met een schamel voetpadje langsheen de gevels. Een deel van het plein werd nu autovrij gemaakt. Hierin is een uitgevlakte en multifunctionele ruimte voorzien met een geïntegreerde waterpartij, welke voor verkoeling zorgt. Ook de voortuin van het gemeentehuis werd opgenomen in het project, waarbij een uniform concept werd gecreëerd tot aan de voordeur van het gemeentehuis.

De bestaande riolering, weliswaar minder zichtbaar maar even belangrijk, was ook in slechte staat, waardoor vernieuwing zich opdrong. De Markt is voornamelijk gekend door gesloten bebouwing, maar dit heeft Gavere en het studiebureau Sweco niet beperkt om maximaal in te zetten op bronmaatregelen en ontharding. Dit vertaalt zich al snel in een interactie tussen de marktfunctie en de omgang met hemelwater.

Bij de nieuwe Markt wordt de ruimte niet ‘opgedeeld’ zoals vroeger maar ‘gedeeld’, waarbij het gebruik dus multifunctioneel is. De vroegere verharding was zeer divers en uiterst oncomfortabel, met valpartijen tot gevolg. De niveauverschillen werden uitgevlakt en er werd een zeer comfortabele pleinvloer in Europees graniet voorzien, die zeer duurzaam is in gebruik en onderhoud. Het multifunctionele karakter van de nieuwe Markt zorgt voor mogelijkheden, waarin ontharden en groene oases een rol spelen.

De groenzones bestaan uit een combinatie van vaste planten, aangevuld met siergrassen, bloembollen, meerstammige heesters en enkele solitaire bomen. Deze creëren niet alleen een zeer divers en attractief beeld, maar tegelijk ook een hoge beeldkwaliteit in elk seizoen. Daarnaast dragen ze ook bij tot de biodiversiteit, gezien er vanaf januari tot diep in de herfst steeds voldoende bloei en nectar ter beschikking is voor vlinders, bijen en andere insecten.

Deze groene ruimten worden gebruikt om het hemelwater te laten afvloeien en hierna te infiltreren. De groenzones zijn hier meer dan een beeld alleen en vormen ook de spons van de markt. Ze ontvangen nagenoeg al het hemelwater dat op de Markt valt op en infiltreren het langzaam naar de bodem. Ook de voorste dakhelften van de woningen werden aangesloten op de ondergrondse boomplaatsverbetering d.m.v. infiltratieputjes. Zo wordt er maximaal ingezet op bronmaatregelen en vindt de Markt haar link met het groenblauwe verhaal. De beperkte oppervlakte die om technische redenen niet kan aangesloten worden op het infiltratieverhaal, wordt vertraagd geloosd via een buffervoorziening op het afwaartse regenwaterstelsel.

 

Het project werd ontworpen door Sweco. Voor de berekeningen werd gebruik gemaakt van SIRIO.
Het project is binnenkort ook te zien op www.blauwgroenvlaanderen.be.