Catalogus met goede voorbeelden van een klimaatrobuust ontwerp

Het was de laatste weken weer prominent aanwezig in het nieuws: de Vlaamse bodem heeft dorst, grote dorst. Al enkele jaren op rij wordt bevestigd wat experts al langer voorspellen: de klimaatverandering brengt ons lange droge periodes, afgewisseld met felle piekbuien.

Doordat de bodem in Vlaanderen in grote mate verhard is, kan het regenwater er niet insijpelen. Dat leidt enerzijds tot verdroging en anderzijds tot lokale wateroverlast. Bij de inrichting van de publieke ruimte is dan ook een mindshift nodig om water de ruimte te geven die het nodig heeft.

We dienen ons aan te passen aan de realiteit. Een groene, klimaatbestendige inrichting van de publieke ruimte helpt overlast en schade door die buien te beperken. Bovendien is het aangenamer om in te wonen en te leven. Veel steden en gemeenten maakten die mindshift al, anderen (nog) niet. Vaak ontbreekt het aan kennis over wat er allemaal mogelijk is en dat is best veel.

Via de gemeenten kregen we wel vaker de vraag of er goede voorbeelden beschikbaar waren van reeds uitgevoerde projecten met een klimaatrobuust ontwerp en of het ontwerp werkt zoals verwacht. Via werkgroep 2+3 werd begin dit jaar een oproep gedaan om projecten in te dienen.

Het resultaat ervan kan u vinden op de gloednieuwe website blauwgroenvlaanderen.be. De website werd samen ontwikkeld met Aquafin en toont ook een overzicht van de verschillende maatregelen voor infiltratie en buffering van hemelwater op het publieke domein, gekoppeld aan aan de praktijkvoorbeelden. De maatregelen alsook de projecten focussen op volgende aspecten: wateroverlast, droogte, hittestress, verhogen van de biodiversiteit en hergebruik. Zo kunnen alle inrichters van de publieke ruimte alle informatie op 1 website vinden.

Omdat ruimte voor water al loont op kleine schaal, bevat de website ook een sectie huis en tuin die de maatregelen weergeeft die je zelf thuis kan toepassen om uw steentje bij te dragen.

We zijn tevreden met het resultaat en hopen hier zowel de inrichters van de publieke ruimte als de burgers te overtuigen van het belang van infiltratie en hen te inspireren.

Bezoek blauwgroenvlaanderen.be