Beschrijving van de innovatie

Door de klimaatverandering zijn we genoodzaakt zowel een antwoord te bieden op wateroverlast en waterschaarste. Een innovatief proefproject waarbij hemelwater gebufferd en geïnfiltreerd wordt onder drie bomen en drie types groeimedium combineert beide uitdagingen tot een opportuniteit: de constructies kunnen water bufferen ten bate van de bomen én de regenwaterpiek tijdens stortbuien opvangen. Het project leert ons de positieve effecten voor de groei van de bomen.

Ingezonden door: Stad Antwerpen & Aquafin

Projectfiche