Waarom regenwater opvangen en hergebruiken?

Regenwater opvangen en hergebruiken is eigenlijk vanzelfsprekend. Terwijl in grote delen van de wereld drinkbaar water een onbereikbare luxe is, spoelen we er hier ons toilet mee door. Dat is ethisch maar ook economisch niet langer te verantwoorden. Door regenwater te hergebruiken verbruik je al snel 50 % minder drinkwater. Daarmee bespaar je ook heel wat op je drinkwaterfactuur.

Je kan regenwater onder meer hergebruiken om:

 • het toilet door te spoelen
 • te poetsen
 • de wasmachine te gebruiken
 • de tuin te besproeien
 • de auto te wassen

In de keuken en de badkamer moet je water van drinkwaterkwaliteit voorzien. Ook alle andere wastafels sluit je aan op het drinkwaternet. Voor de volgende toepassingen is drinkwaterkwaliteit verplicht:

 • drinken
 • voedsel bereiden
 • afwassen
 • persoonlijke hygiëne (handen wassen, douche, bad)

Meer informatie over de plaatsing van een regenwaterput vindt u in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen.

Is een regenwaterput verplicht?

Een regenwaterput wordt opgelegd via de GSV Hemelwater in de omgevingsvergunning. Een regenwaterput is verplicht bij nieuwbouw of herbouw groter dan 40m², maar niet bij uitbreidingen of verbouwingen. Hierbij dient er minimum 1 aftappunt te zijn voor hergebruik.

Of u destijds al dan niet verplicht was een hemelwaterput te plaatsen hangt er dus vanaf of de GSV Hemelwater van toepassing was (versie 1999, 2004 of 2013). Dit vindt u terug in uw bouwvergunning.

Hoe groot moet mijn regenwaterput zijn?

Volgens de GSV Hemelwater worden volgende regels vastgelegd voor de grootte van de regenwaterput:

 • Eengezinswoning: minimum 5.000 liter (meer plaatsen mag)
 • Ander gebouw met een minimum dakoppervlakte van 100m²: 50 liter per m² met een maximum van 10.000 liter. Indien men een grotere regenwaterput wil plaatsen dient men het hergebruik te motiveren bij de vergunningverlener via een afwijkingsaanvraag.

Het plaatsen van een regenwaterput is niet verplicht indien er een volledig groendak geplaatst is. Het water afkomstig van groendaken wordt best rechtstreeks aangesloten op de infiltratievoorziening.

De vergunningverlener kan strengere eisen opleggen. Kijk steeds de omgevingsvergunning na.

Wat aansluiten op de regenwaterput?

Alle dakoppervlakken kan je in principe zonder problemen op een regenwaterput aansluiten. Enkele uitzonderingen en aandachtspunten:

 • Voor een groendak of een rieten dak zijn er soms speciale voorzieningen nodig (zoals een filter of voorbehandeling), omdat het water verkleurd kan zijn. Die verkleuring betekent echter niet dat het water van slechte kwaliteit is. Het groendak wordt best rechtstreeks aangesloten op de infiltratievoorziening.
 • Het water dat afstroomt van terreinverhardingen, zoals terrassen en opritten, of dat uit drainages komt, sluit je beter niet aan op de regenwaterput. Dat regenwater kan vervuild zijn door detergenten, oliën en andere vervuilende stoffen. Regenwater mag niet aangesloten worden op het afvalwatercircuit.

Een goede uitvoering van het regenwatersysteem is belangrijk om de kwaliteit van het water te garanderen en het onderhoud tot een minimum te beperken.

Opbouw regenwaterput

Een regenwaterput met hergebruik bestaat uit volgende onderdelen:

 • Regenwaterput: bovengronds/ondergronds (beton of kunststof).
 • Filter: verschillende systemen zijn beschikbaar. Het filterresidu mag niet aangesloten worden op het afvalwatercircuit.
 • Een tweede circuit verdeelt het gezuiverde regenwater in het huis. Omdat de regen­waterput meestal ondergronds is geplaatst, heb je hiervoor een pomp nodig. Als het regenwater hoger opgevangen wordt in het gebouw, kan het met behulp van de zwaartekracht verdeeld worden.
 • Bijvulsysteem: bij droogte kan de regenwaterput tij­delijk aangevuld worden met drinkwater. Dit kan manueel of via een automatisch omschakelsysteem. Let er dan wel op dat je geen wanverbindingen aanlegt met drinkwater.

Je kan er best voor zorgen dat de regenwaterput toegankelijk blijft. Wanneer je vervuiling vaststelt van het opgepompte water kan het zijn dat de regenwaterput gereinigd dient te worden.

 

Overzicht filters regenwaterput