Waarom regenwater opvangen en hergebruiken?

Regenwater opvangen en hergebruiken is eigenlijk vanzelfsprekend. Terwijl in grote delen van de wereld drinkbaar water een onbereikbare luxe is, spoelen we er hier ons toilet mee door. Dat is ethisch maar ook economisch niet langer te verantwoorden. Door regenwater te hergebruiken verbruik je al snel 50 % minder drinkwater. Daarmee bespaar je ook heel wat op je drinkwaterfactuur.

Je kan regenwater onder meer hergebruiken om:

 • het toilet door te spoelen
 • te poetsen
 • de was te doen
 • de tuin te besproeien
 • de auto te wassen

In de keuken en de badkamer moet je water van drinkwaterkwaliteit voorzien. Ook alle andere wastafels sluit je aan op het drinkwaternet. Voor de volgende toepassingen is drinkwaterkwaliteit verplicht:

 • drinken
 • voedsel bereiden
 • afwassen
 • persoonlijke hygiëne (handen wassen, douche, bad)

Meer informatie over de plaatsing van een regenwaterput vindt u in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen.

Indien de GSV Hemelwater 2023 van toepassing is, is hergebruik van regenwater verplicht voor alle toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. Bij gebouwen met een wooneenheid is het hergebruik van regenwater dus verplicht voor de toiletspoeling, de wasmachine, buitenkraan en poetsen (indien van toepassing). Bij gebouwen met meerdere woongelegenheid dient per overschreden schijf van 5.000 liter (dimensionering regenwaterput) een wooneenheid verplicht voorzien te worden van hergebruik.

Is een regenwaterput verplicht?

Een regenwaterput wordt opgelegd via de GSV Hemelwater in de omgevingsvergunning. Of u destijds al dan niet verplicht was een hemelwaterput te plaatsen hangt er dus vanaf of de GSV Hemelwater van toepassing was (versie 1999, 2004, 2013 of 2023). Dit vindt u terug in uw bouwvergunning.

Volgens de nieuwe GSV Hemelwater 2023 is een regenwaterput verplicht bij nieuwbouw, herbouw, verbouwingen met werken aan de afwatering en uitbreidingen. Bij gebouwen met woongelegenheden is het plaatsen van een bijkomende regenwaterput niet verplicht als er al een regenwaterput aanwezig is waar men mee op kan aansluiten. Het voorzien van de aftappunten is wel verplicht. Voor gebouwen zonder woongelegenheid waar al een regenwaterput aanwezig is dient men enkel een bijkomende put te plaatsen als het bijkomend volume 10.000 liter of meer bedraagt.

Hoe groot moet mijn regenwaterput zijn?

Volgens de GSV Hemelwater 2023 worden volgende regels vastgelegd voor de grootte van de regenwaterput:

De dimensionering dient berekend te worden per type gebouw:

 • 1 wooneenheid:
  • Dak < 80m²: 5.000l
  • Dak 80m² tot 120m²: 7.500l
  • Dak 120m² tot 200m²: 10.000l
  • Dak > 200m²: 100l/m²
  • Indien er reeds een regenwaterput aanwezig is bij herbouw/uitbreiding/verbouwing met werken aan de afwatering is het plaatsen van een bijkomende regenwaterput niet verplicht.
  • Hergebruik verplicht te voorzien naar wc, wasmachine en buitenkraan.
 • Meerdere woongelegenheden:
  • 100l/m²
  • Indien er reeds een regenwaterput aanwezig is bij herbouw/uitbreiding/verbouwing met werken aan de afwatering is het plaatsen van een bijkomende regenwaterput niet verplicht.
  • Per overschreden schijf van 5.000 liter wordt minimaal een woongelegenheid op de hemelwaterput aangesloten, met een minimum van één,
  • Hergebruik verplicht te voorzien naar wc, wasmachine en buitenkraan.
 • Geen woongelegenheden:
  • 100l/m², tenzij kan worden aangetoond dat er geen gebruiksmogelijkheden zijn voor opgevangen hemelwater/ tenzij wordt aangetoond dat de gebruiksmogelijkheden niet in verhouding zijn tot het vastgelegde volume.
  • Indien er reeds een regenwaterput aanwezig is bij herbouw/uitbreiding/verbouwing met werken aan de afwatering is het plaatsen van een bijkomende regenwaterput enkel verplicht indien het bijkomend volume ≥ 10.000 liter.

Voor de berekening van de ‘afwaterende oppervlakte’ dak, zie het Technisch Achtergronddocument bij de GSV Hemelwater

Het plaatsen van een regenwaterput is niet verplicht indien er een volledig groendak geplaatst is. Het water afkomstig van groendaken wordt best rechtstreeks aangesloten op de infiltratievoorziening.

De vergunningverlener kan strengere eisen opleggen. Kijk steeds de omgevingsvergunning na.

Wat aansluiten op de regenwaterput?

Alle dakoppervlakken kan je in principe zonder problemen op een regenwaterput aansluiten.

Enkele uitzonderingen en aandachtspunten:

 • Voor een groendak of een rieten dak zijn er soms speciale voorzieningen nodig (zoals een filter of voorbehandeling), omdat het water verkleurd kan zijn. Die verkleuring betekent echter niet dat het water van slechte kwaliteit is. Het groendak wordt best rechtstreeks aangesloten op de infiltratievoorziening.
 • Het water dat afstroomt van terreinverhardingen, zoals terrassen en opritten, of dat uit drainages komt, sluit je beter niet aan op de regenwaterput. Dat regenwater kan vervuild zijn door detergenten, oliën en andere vervuilende stoffen. Regenwater mag niet aangesloten worden op het afvalwatercircuit.

Een goede uitvoering van het regenwatersysteem is belangrijk om de kwaliteit van het water te garanderen en het onderhoud tot een minimum te beperken.

Opbouw regenwaterput

Een regenwaterput met hergebruik bestaat uit volgende onderdelen:

 • Regenwaterput: bovengronds/ondergronds (beton of kunststof).
 • Filter: verschillende systemen zijn beschikbaar. Het filterresidu mag niet aangesloten worden op het afvalwatercircuit.
 • Een tweede circuit verdeelt het gezuiverde regenwater in het huis. Omdat de regen­waterput meestal ondergronds is geplaatst, heb je hiervoor een pomp nodig. Als het regenwater hoger opgevangen wordt in het gebouw, kan het met behulp van de zwaartekracht verdeeld worden.
 • Bijvulsysteem: bij droogte kan de regenwaterput tij­delijk aangevuld worden met drinkwater. Dit kan manueel of via een automatisch omschakelsysteem. Let er dan wel op dat je geen wanverbindingen aanlegt met drinkwater.

Je kan er best voor zorgen dat de regenwaterput toegankelijk blijft. Wanneer je vervuiling vaststelt van het opgepompte water kan het zijn dat de regenwaterput gereinigd dient te worden.

 

Overzicht filters regenwaterput