Beschrijving van de innovatie

Een klimaatrobuust ontwerp met infiltratiemaatregelen op maat van elke straat met een hoge belevingswaarde voor de buurt: dat is wat Aquafin en studiebureau Cnockaert deden in Roeselare. Door goed te luisteren naar de stad en de bewoners van de betrokken wijken, is er een groot draagvlak voor het voorstel dat maximaal inzet op de infiltratie van hemelwater en dat zorgt voor een groene omgeving.

Ingezonden door: Aquafin, Sudiebureau Cnockaert, Stad Roeselare en VMM

Projectfiche