Charter Versnelde Projectrealisatie

“Samen werken aan kortere doorlooptijden bij wegenis- en rioleringsprojecten”

In de sector van de wegenis- en rioleringswerken zijn door de aard van de werken steeds meer partijen, stakeholders en procedures betrokken.

Dit brengt een reëel risico voor een lange doorlooptijd en vertragingen met zich mee. Een duidelijke gezamenlijke identificatie van alle partijen, risico’s en procedures aan het begin van een project, een strakke gezamenlijke planning en een permanente afstemming tussen alle partijen zijn dan ook meer dan ooit cruciaal.

Met de ondertekening van dit charter verklaren de betrokken partijen dat zij zullen onderzoeken hoe de samenwerking en efficiëntie bij projecten kan verbeteren. Dit om de doorlooptijd van projecten zo kort mogelijk te houden en de hinder voor de burgers in de mate van het mogelijke te verminderen. Zij zullen de conclusies van dit onderzoek vervolgens ook implementeren.

Dit charter werd ook ondertekend door AWV, Aquafin, AquaFlanders, Bouwunie, ORI, OVIO, Vlawebo, VVSG en VMM. Wij roepen alle steden en gemeenten op dit charter mee te ondertekenen.

partner-vmmpartner-awvpartner-aquafinpartner-vvsgpartner-ovio
partner-aquaflanderspartner-bouwuniepartner-vlawebo

Lijst met steden/gemeenten die het charter reeds ondertekenden

Gemeente/stadVoornaamAchternaam
BerlaarVickyDaems
BoechoutJokeSchepens
DeurneTjerkSekeris
LubbeekTaniaRoskams
RoeselareMichielGeldof
Gemeente/stadVoornaamAchternaam