Beschrijving van de innovatie

Het project is uniek door het aanleggen van een weg met een centrale brede zone waarin het hemelwater opgevangen wordt. Hierdoor verdwijnen de traditionele rioolroosters en ontstaat een stadsrivier met een variërend watervolume volgens de hoeveelheid neerslag en een grote bergingscapaciteit voor hergebruik van water. Het geheel werd voorzien van infiltratie-en groenzones en passende straatelementen en werd getoetst om te weerstaan aan de klimaatveranderingen.

Ingezonden door: TMVW/Farys

Projectfiche