Beschrijving van de innovatie

Het hemelwater afkomstig van de daken rond het plein wordt verzameld in één collectieve hemelwaterput van 1500 m³. Dit water wordt op grote schaal herbruikt voor het vullen en reinigen van veegwagens en het bevloeien van stadsbomen. In samenwerking met water-link wordt het grootste deel gezuiverd tot drinkwater en voor een nieuw appartementsgebouw. De put zal bovendien slim worden gestuurd ifv waterbuffering.

Ingezonden door: Stad Antwerpen + AGVespa + water-link

Projectfiche