Beschrijving van de innovatie

Het doel van het toestel is, buiten de koolwaterstoffen, een aanzienlijk deel van de zwevende delen, de nitraten ,fosfaten alsook de zware metalen te capteren. Ideaal voor granulaat van plastiek industrie. Buiten op RWA collectoren ook voor overstorten van gemengde collectoren. In studie hebben we een toestel als combinatie pompput-overstort (test resultaat 65 % tot 35 micron).

Ingezonden door: Hydroconcept en stad Aalst

Projectfiche