Toolbox

In opdracht van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) werd een beslissingsondersteunende toolbox uitgewerkt die rioolbeheerders en gemeentebesturen kan helpen bij de scenariokeuze voor de sanering van vuilvracht in het buitengebied.

De toolbox werd uitgewerkt onder de vorm van een Excel rekenblad dat gebruik maakt van macro’s (xlsm-formaat). Om de toolbox te kunnen gebruiken, dient u de macrobeveiliging (menu ‘Ontwikkelaars’) uit te schakelen.  Raadpleeg hiervoor desgevallend uw IT-dienst om u hierbij te ondersteunen.

Deze nota beschrijft de opbouw van de toolbox, de achterliggende modellen en hoe men met de resultaten van de scenariovergelijking dient om te gaan.

 

HANDLEIDING Toolbox decentrale zuivering
EXCEL Toolbox decentrale zuivering

 

VLARIO centraal aanspreekpunt voor decentrale zuivering

Aangezien VLARIO hét kenniscentrum voor hemel- en afvalwaterbeheer in Vlaanderen is, waar zowel gebruikers als leveranciers samen komen, willen wij deze rol graag opnemen. Dit willen we graag doen binnen de Werkgroep Privéwaterafvoer en buitengebied. Hiervoor werd de nieuwe deelwerkgroep ‘Decentrale zuivering’ opgericht om als kenniscentrum te fungeren. Er zal info over decentrale oplossingen ontsloten worden via de website Blauwgroenvlaanderen.be.

Er is momenteel een bevraging lopende om de bestaande technieken op te lijsten. Zo willen we gemeenten verder op weg helpen met de toolbox en technieken om de sanering in het buitengebied te versnellen.