Vlaanderen verduurzaamt, en dat merkt Aquafin aan de interesse die groeit voor o.a. gezuiverd afvalwater als alternatieve waterbron of riothermie als duurzame warmtebron. Met de lancering van AquaMarkt beantwoordt het bedrijf aan deze nood. Het nieuwe digitale platform fungeert als een brug tussen aanbieders en geïnteresseerde partijen, en biedt een eerlijk speelveld voor de vele spelers die op zoek zijn naar circulaire grondstoffen met een structureel aanbod.

 “Het is zonde om de waardevolle rest- en nevenproducten die voortkomen uit het zuiveringsproces van afvalwater niet maximaal te benutten”, zegt Marjolein Weemaes, Directeur Business Development & Innovatie bij Aquafin. “AquaMarkt brengt deze common goods samen op één digitaal platform en kan zo de transitie naar een duurzame maatschappij helpen versnellen.”

Het platform brengt via overzichtelijke potentieelkaarten de mogelijkheden voor afname van warmte en water in Vlaanderen in kaart. Geïnteresseerde partijen kunnen met enkele klikken hun interesse kenbaar maken voor een specifieke bron. Zodra dat gebeurt, lanceert Aquafin een final call om ook andere partijen een eerlijke kans te geven om mee te dingen en/of synergie te realiseren. Op basis van objectieve criteria wordt het aanbod uiteindelijk toegekend aan het project dat de grootste positieve en duurzame impact kan realiseren.

Eerste projecten worden opgestart

Het aanbod van AquaMarkt richt zich op verschillende partijen, afhankelijk van het product. Zo is riothermie interessant voor projectontwikkelaars die duurzame warmte willen benutten of zelfs een warmtenet willen uitrollen, terwijl bedrijven die koel- en proceswater gebruiken in hun bedrijfsvoering in aanmerking komen voor het hergebruik van effluent. Zo neemt bijvoorbeeld Citribel uit Tienen, één van ’s werelds grootste producenten van citroenzuur, al verschillende jaren structureel gezuiverd afvalwater van Aquafin af. “Het gezuiverde afvalwater is voor ons een heel waardevolle waterbron”, zegt Emmanuel Raskin, Director SHE & Utilities bij Citribel. “We kunnen rekenen op een betrouwbare kwaliteit en gegarandeerde beschikbare volumes, wat essentieel is voor onze productie.”

Niet alleen Citribel verzekert zijn productie door een structurele effluentafname, vanaf 2025 zal jaarlijks 20 miljard liter gezuiverd afvalwater van Aquafin opgewaardeerd worden tot koelwater voor de Antwerpse havenindustrie in het Waterkracht-project, een samenwerking tussen Aquafin, Ekopak, PMV en water-link. Ook voor riothermie sloot Aquafin de eerste contracten af, en zitten er meerdere in de pipeline.

Investeren in innovatie en onderzoek

Hoewel het aanbod van warmte en water op AquaMarkt niet kosteloos is, heeft het platform geen winstoogmerk. Eventuele opbrengsten na aftrek van administratieve kosten worden transparant gerapporteerd en volledig besteed aan innovaties en onderzoek voor het Vlaamse Gewest. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe technieken om micropolluenten en medicijnresten uit het gezuiverde afvalwater te verwijderen. Deze investeringen zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de watersector en om te voldoen aan Europese richtlijnen.

AquaMarkt verwelkomt alle spelers uit de water- en rioleringssector om het platform verder te voeden en uit te breiden, en vraag en aanbod efficiënt samen te brengen.

Voor meer informatie kan je terecht op www.aquamarkt.be, of contacteer Maarten Raemdonck, Manager Innovatie bij Aquafin via maarten.raemdonck@aquafin.be, of +32 499 17 99 56.

“AquaMarkt dient als een katalysator voor duurzaamheid en efficiëntie in de watersector.”
Marjolein Weemaes, Directeur Business Development & Innovatie bij Aquafin