Een infiltratievoorziening waarop zowel afvalwater als hemelwater is aangesloten wordt ten sterkste afgeraden door de VMM. Het risico ontstaat dat bij het overlopen van de infiltratievoorziening bij extreme buien er een mengsel van afvalwater en hemelwater in bv. de tuin terecht komt met visuele- en geurhinder als gevolg. Bovendien kan er in deze omstandigheden ook een terugslag zijn naar het afvalwaternetwerk en hemelwaternetwerk met een geblokkeerde werking van de afvoer tot gevolg of een vervuiling van het hemelwater in de hemelwatertank. Je plaatst dan best 2 infiltratievoorzieningen of laat de septische put periodiek leegtrekken door een erkende firma.

De tools zijn beschikbaar om de dimensionering te berekenen voor hemelwater. Voor voorbehandeld/gezuiverd afvalwater (effluent) liggen deze dimensioneringsregels niet vast. Hoe groot moet de infiltratievoorziening voor gemengd gebruik zijn waar vaak geen overloop aan is?

Dit document geeft hiervoor enkele richtlijnen aan de hand van uitgewerkte rekenvoorbeelden.

Aanbevelingen dimensionering infiltratievoorziening voor regenwater/effluent