Beschrijving van de innovatie

De stad Lokeren heeft als vervolgtraject op het hemelwaterplan een droogteadvies aangevraagd. De bedoeling van dit advies is om enkele concrete maatregelen aan te reiken, die de verdroging van hun grondgebied tegengaan of waarbij een alternatieve waterbron wordt gecreëerd. Hiervoor wordt een samenwerking beoogd tussen de stad, waterloopbeheerders en polderbesturen.

Ingezonden door: Aquafin en stad Lokeren

Projectfiche