Europa is druk bezig met de herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater, oftewel de Urban Wastewater Treatment Directive (UWWTD). Het is nu al duidelijk dat deze richtlijn van gemeenten, rioolbeheerders en Aquafin een extra inspanning gaat vragen. De verwachting is dat dit rond de zomer 2024 concreet zal worden. Alvast een korte uitleg:

De Europese richtlijn stelt onder meer eisen aan emissiebeperking, stelselkeuze en klimaatneutraliteit. Geïntegreerde beheerplannen voor stedelijk afvalwater zijn nodig voor een benodigde duidelijke onderbouwing van eventuele maatregelen. Meer monitoring van overstorten en regenwateruitlaten zal nodig zijn. Een mogelijke relatie van gedeeltelijke monitoring op relevante locaties in combinatie met modellering staat nog ter discussie. Daarbij vraagt de UWWTD om betere toegang tot openbare sanitaire voorzieningen en publieksinformatie.

Het proces

De 27 EU-lidstaten zijn afgelopen jaar aan de slag gegaan met het gelanceerde Commissievoorstel voor een herziene richtlijn van 26 oktober 2022. Dit leverde interessante discussies en zeker een paar duizend amendementen op. VLARIO heeft mee wijzigingsvoorstellen gedaan om de nieuwe UWWTD aan te laten sluiten op de Vlaamse praktijk via EWA.

Het Europees Parlement en de Milieuministerraad hebben respectievelijk op 5 en 16 oktober 2023 ieder akkoord gegeven op hun eigen compromisvoorstel. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van milieuministers kunnen nu in een triloog gaan onderhandelen over de definitieve eindtekst van de herziening. Het streven lijkt de onderhandelingen nog in juni 2024 tot resultaat te laten leiden, vóór de aankomende verkiezingen van het Europees Parlement op 6 tot en met 9 juni 2024.

Meer informatie

De 3 voorstellen voor de zeer geïnteresseerden (voor gemeenten zijn met name de artikelen 5, 19, 21 en 24 relevant, alsmede annex V – inhoud geïntegreerde plannen en VI – publieksinformatie):