Errata SB250 en update VLARIO-bestek

In 2019 werd versie 4.1 van het “Standaardbestek 250 voor de wegenbouw” (SB250) gepubliceerd. Op 1 juni heeft de stuurgroep van het SB250 de “Errata en aanvullingen bij versie 4.1” goedgekeurd. Deze errata worden enkel digitaal gepubliceerd en kunnen in PDF-formaat gedownload worden van de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Naast de eigenlijke “Errata en aanvullingen” werd ook een geconsolideerde versie van elk hoofdstuk opgemaakt, waarin de verbeterde en aangevulde bepalingen aangegeven worden op een grijze achtergrond. Een geconsolideerde versie van de “Catalogus van de genormaliseerde posten” is ook beschikbaar, zowel in PDF- als in Excel-formaat.

Het VLARIO-bestek is eveneens aangepast en zal vanaf begin juli beschikbaar zijn via de VLARIO-website. In het najaar voorzien we traditioneel een infomoment om de errata en dit VLARIO-bestek toe te lichten.

Errata Standaardbestek 250