The European Water Association (EWA) is een onafhankelijke non-gouvernementele en non-profit organisatie die zich bezighoudt met het beheer en verbetering van het watermilieu.

Bij verschillende Europese landen (EWA-leden) zijn de Europese Waterrichtlijnen nog niet voldoende geïmplementeerd en zijn investerings- en renovatieprojecten noodzakelijk. Er wordt in kaart gebracht over welke budgetten het gaat en EWA verzamelt deze gegevens van haar leden om zo in dialoog met de Europese autoriteiten.

Tevens is EWA – en dus haar leden – direct betrokken bij de Fitness Check of the Water Framework Directive en de Floods Directive, opgestart eind 2017 met looptijd tot midden 2019.

Update 2019

2019 belooft een zeer druk jaar te worden gelet op de resultaten van de Fitness Check en de nieuwe visie van het Europees parlement na de Europese verkiezingen. Ook aan deze visie zal VLARIO via EWA ondersteunend meewerken
tijdens de EWA Brussels Conference op 4 en 5 november 2019.

Update 2018

Het voorbije jaar stond vooral in het teken van de Kaderrichtlijn Water en de herziening. In haar functie als Chairwoman van het EWA-European Policy Committee heeft Wendy Francken de EWA-Position Paper over de Kaderrichtlijn Water geleid en gefinaliseerd. Als kers op de taart werd deze Position Paper voorgesteld aan verschillende Europese parlementsleden tijdens een Water Breakfast in het Europees Parlement te Straatsburg.

Tegelijk lopen de voorbereidingen voor de volgende Position Paper over de Richtlijn Stedelijk Afvalwater.

Update 2017

De EWA Brussels Conference op 6 en 7 november 2017 had als onderwerp “Recent Developments in the European Water Policy”. Hierbij werden onder meer interessante bijdragen geleverd door prof. Patrick Willems van de KU Leuven en Veronique Van Den Langenbergh van de Vlaamse Milieumaatschappij. Dit was een interessante confrontatie rond kennis, ervaring en visie op Europees niveau.

Update 2016

Op 12 september ondersteunde VLARIO de EWA-workshop ” Bio-energy and by-product recovery in Integrated Water Management” in Ljubliana – Green Capital of Europe 2016 – met een bijdrage van Professor Peter Goethals. In 2017 zal ESSEN (Duitsland) de  Green Capital of Europe zijn, met op 7-8 september een EWA-workshop ” Bathing in the Cities” of terug in de beken, rivieren en reien zwemmen zoals vroeger.

Op 8 november organiseert EWA opnieuw haar Brussels Conference. Dit jaar met als thema “European Water Policy and Sustainable Development”, waarbij de Europese water professionals en stakeholders in dialoog gaan met de Europese Commissie. Bij deze gelegenheid zal Wendy Francken namens de European Water Association het EWA-Manifesto aan de Europese Commissie overhandigen. Hierbij wordt onze visie over de volgende thema’s gepresenteerd: Water Quality, Water Framework Directive, Water and Agriculture, Water Price Transparancy.

Over de herziening van de Kaderrichtlijn Water in 2019 formuleren wij onze visie. Onze huidige praktijkervaringen moeten worden opgenomen, samen met het formuleren van tussentijdse doelstellingen om op koers te blijven. Tegelijk pleiten wij voor een betere harmonisatie met andere relevante richtlijnen zoals EU Flood Directive en de REACH Regulator.

EWA Water Manifesto Issue 5

Update 2015

Op 16 en 17 november 2015 verwelkomde de 11e EWA Brussels Conference “Water Challenges in Europe” een 100-tal deelnemers afkomstig uit maar liefst 22 landen. De conferentie vond plaats in de EU-vertegenwoordiging van Nordrhein – Westfalen, waar de heer Rainer Steffens de deelnemers een warm welkom heette.

Een samenvatting van de 11e EWA Brussels Conference

De conferentie was opgedeeld in drie sessies die elk een actueel thema over water management behandelde. Elke sessie werd geopend met een presentatie door een afgevaardigde van de Europese Commissie. Het hoogtepunt van dit event was de uitreiking van de Dunbar Medaille 2015 in kader van IFAT 2016.

De volledige samenvatting kan u in het artikel hieronder lezen.

Challenges in the European water sector

 

Alle presentaties zijn terug te vinden op de website van EWA:
www.ewa-online.eu/id-11th-ewa-brussels-conference-2015.html