Last van rioollucht in en om de woning?

De rioollucht kan rechtstreeks de woning binnen komen wanneer uw riool in huis niet luchtdicht is afgewerkt! Geen of verdroogde sifons of slechte verbindingen zijn vaak de oorzaak. Nog oorzaken van geurhinder zijn scherpe bochten, een groot verval of verandering van buisdiameter. Het water wordt omgewoeld en de geur kan zich verspreiden.

Be- en ontluchting van de riolering brengen tot buiten de woning is vaak de oplossing. Geurhinder kan voorkomen bij verbouwingen, afkoppelingswerken of nieuwbouw.

Bij een afkoppelingsproject, waarbij regenwater en afvalwater gescheiden worden, dient men ook rekening te houden met be- en ontluchting. Voordien werd de afvalwaterbuis verlucht door de regenwaterpijp maar dat is nu niet meer het geval.

De technische voorschriften voor de aanleg van riolering (bv. verluchting, dimensionering leidingen,…) zijn beschikbaar via het WTCB in de TV265

Geuren afkomstig van de openbare riolering?

Geen aangepaste ventilatie van de riolering, meer drukrioleringen met turbulentie bij lozingspunten, lange transportafstanden in gravitaire leidingen, hoge vullingsgraad van gravitaire leidingen, gezamenlijk voorkomen van gescheiden en gemengde stelsels,… kunnen aanleiding geven tot geurhinder.

De geur die ontstaat door een rottingsproces in de riolering, wordt gekenmerkt door de typische rotte eieren-geur van waterstofsulfide (H2S) en kan erg hinderlijk zijn.

Door een doordacht ontwerp en goede aanleg van de riolering kan men de geurhinder nochtans vermijden of beperken. Ten eerste moet de vorming van sulfiden zoveel als mogelijk voorkomen worden en ten tweede moet voorkomen worden dat sulfiden worden vrijgezet naar de atmosfeer.

De technische voorschriften van Vlario voor openbaar domein zijn beschikbaar op het ledengedeelte. Zie ook de ontwerprichtlijnen van Aquafin “Voorkomen en bestrijden van geurhinder en betonaantasting in het rioleringsstelsel”.

 

Overzicht van mogelijke oplossingen voor geurhinder in de woning