Vlaanderen kent een hoge mate van waterstress, de voorraden zijn beperkt. We gaan samen op zoek naar nieuw oplossingen om ons water beter te beheren en lagere kwaliteitsbronnen, zoals regenwater en afvalwater, te gebruiken om tot een hogere kwaliteit te brengen.

In een circulaire economie wordt afvalwater maximaal herbruikt. Ook het hergebruik ervan en het ten volle benutten van regenwater vallen hieronder. Er zijn vandaag al heel wat technologieën beschikbaar. Hiervoor zijn er al heel wat voorbeeldprojecten in bedrijven. Alle sectoren dienen in de toekomst meer in te zetten op circulaire economie, zoals ook gesteld door de Vlaamse regering in het regeerakkoord.

Ook voor woningen is grijswaterrecuperatie mogelijk. Het grijs water kan opgevangen en gezuiverd worden tot verschillende kwaliteit, afhankelijk van het gebruik. Bv. voor de spoeling van het toilet.

Voor de volgende toepassingen is drinkwaterkwaliteit verplicht (cfr. het drinkwaterdecreet):

  • drinken
  • voedsel bereiden
  • afwassen
  • persoonlijke hygiëne (handen wassen, douche, bad)

 

Er mogen nooit wanverbindingen zijn met andere circuits zoals drinkwater of regenwater. Hiervoor dient minimum een onderbreking van 2cm te zijn.