Maak je perceel klimaatbestendig met het groenblauwpeil!

Wist u dat de grondoppervlakte in Vlaanderen voor bijna 10% uit tuinen bestaat? Samen met de verschillende initiatieven op publiek domein, vormen zij zo een belangrijke schakel in de aanpak van de gevolgen van de klimaatverandering. Als iedereen één of meerdere blauwgroene maatregelen toepast in de tuin, staan we al een heel eind verder dan vandaag.

Benieuwd hoe klimaatrobuust uw perceel scoort? De Confederatie Bouw, Vlario en het Departement Omgeving  ontwikkelden in het kader van de Blue Deal een score die u alles vertelt over de duurzame en klimaatrobuuste inrichting van uw perceel.

Via de bepaling van je groenblauwpeil kom je te weten hoe klimaatbestendig jouw woning en tuin is en hoe je je perceel groener en blauwer kunt maken. Nadat je info over je perceel hebt ingegeven (o.a. hoeveel vierkante meter dak heb je en welk soort dak is het, …), krijg je een score en een aantal suggesties om jouw peil te verbeteren, in de mate van het mogelijke afgestemd op jouw specifieke situatie.

Scores gaan van A tot F. Ze geven aan in hoeverre je perceel al klimaatbestendig is. Omdat er steeds ruimte is voor verbetering krijg je een aantal suggesties die het best geschikt zijn voor jouw  specifieke situatie. Met een aantal maatregelen maak je je perceel groener én blauwer. Of, anders gezegd, je kunt tegelijk zorgen voor meer biodiversiteit én een beter, duurzaam gebruik van regenwater.

Berken uw groenblauwpeil

In samenwerking met

Met de Blue Deal wil de Vlaamse overheid dat groenblauwe maatregelen sneller genomen en uitgevoerd worden en wil de kwaliteit ervan verbeteren. Daarom heeft de Vlaamse Confederatie Bouw en VLARIO in samenwerking met het departement Omgeving het groenblauwpeil ontwikkeld als sensibiliserend instrument.