Op deze pagina vindt u steeds de laatste stand van zaken m.b.t. de nieuwe GSVH 2023 alsook presentaties, opleidingen en webinars.

Nieuwe GSV Hemelwater 2023 goedgekeurd op 10 februari 2023.

Grotere regenwaterputten en meer water dat moet infiltreren: het is één van de vele maatregelen waarmee Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir Vlaanderen beter wil wapenen tegen de droogte en mensen thuis over voldoende water wil laten beschikken. “Elke druppel telt. Daarom scherpen we de hemelwaterverordening aan: regenwater opvangen en hergebruiken wordt de regel, net als meer ruimte om water in de bodem te laten sijpelen. Regenwater afvoeren wordt de uitzondering. Hiermee zetten we opnieuw een belangrijke stap in onze Blue Deal”, zegt Demir. Opvallend: ook het openbaar domein ontspringt niet langer de dans.

De klimaatverandering merken we ook in Vlaanderen. Van de voorbije zes jaar waren er maar liefst vijf met extreme droogte afgewisseld met zware overstromingen in de zomer van 2021. Verstandig omgaan met regenwater is dan ook cruciaal. Op aangeven van minister van Omgeving Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering daarom een aangescherpte hemelwaterverordening goed.

Zo worden de verplichte volumes voor regenwaterputten doordacht opgetrokken. Wie vandaag bouwt of grondig verbouwt moest tot op heden een regenwaterput van 5.000 liter laten steken. Ongeacht de dakoppervlakte. Daar komt nu verandering in. 5.000 liter blijft het minimum. Is je dakoppervlakte groter dan 80m² dan moet je regenwaterput minstens 7.500 liter groot zijn. Wanneer je dak meer dan 120m² beslaat, dan is een put van 10.000 liter verplicht. Dat water moet dan weer verplicht gebruikt worden voor het doorspoelen van het toilet, als poetswater of voor de wasmachine.

De verordening gaat uit van het principe ‘elke druppel telt’. De infiltratie- en buffervolumes zullen dus de hoogte in gaan. Vandaag geldt de verordening niet voor het openbaar domein. Straten, wegen en pleinen moeten dus niet voldoen aan de verordening. Te gek voor woorden, vindt Demir: “Je kan geen inspanningen vragen van de burger, maar als overheid zelf de andere kant opkijken. Het openbaar domein zal daarom ook aan de verordening moeten voldoen”.

De nieuwe regelgeving betekent niet dat elke oprit in Vlaanderen uitgebroken moet worden of een groot deel van de regenwaterputten plots te klein zou zijn. “De nieuwe regels gelden uiteraard enkel voor nieuwe projecten zoals nieuwbouw, grondige verbouwingen of ingrepen aan de afval- én hemelwatervoorziening”, stelt Demir gerust.

Om de Vlaming wegwijs te maken, werkt Demir volop aan een praktische rekentool en een handleiding met goede praktijkvoorbeelden, zowel voor burgers als voor specialisten zoals architecten en studiebureaus. Daarnaast komen er ook infosessies met en voor de bouwsector. De nieuwe hemelwaterverordening gaat voor particulieren in vanaf 2 oktober 2023. Omwille van de complexiteit van grotere bouwwerken volgt het openbaar domein in januari 2025.

Belangrijkste wijzigingen

  • Het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten;
  • De verplichting tot plaatsing van een hemelwaterput bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen;
  • De verplichting om het opgevangen hemelwater maximaal te gebruiken voortoepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik;
  • Een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening;
  • Een groter buffervolume voor grote verharde oppervlakten, wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden;
  • De mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen.

Hierbij nemen, conform de eerste pijler van de Blue Deal, ook overheden de handschoen op en geven ze het goede voorbeeld. Bijgevolg is deze verordening ook van toepassing op het openbaar domein.

Invoegetreding

Van toepassing vanaf 2 oktober 2023 op omgevingsvergunningen en meldingen.
Privédomein + openbaar domein dat deel uitmaakt van een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

Van toepassing op openbaar domein voor Omgevingsvergunningen aangevraagd vanaf 7 januari 2025.
UITZONDERING: Handelingen op openbaar domein die volledig van vergunning vrijgesteld zijn op basis van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, vallen niet onder dit besluit.
Deze moeten wel voldoen aan de CODE GOEDE PRAKTIJK RIOLERING (update in uitvoering).

What’s next

Opmaak technisch achtergronddocument bij de GSV Hemelwater tegen september 2023en update Code goede praktijk riolering deel 3 – Bronmaatregelen via CIW werkgroepen.
Aanpassing hemelwaterformulier in omgevingsloket.
Aanpassing software SIRIO (toepassing GSVH 2013 of 2023).

Nieuwe tekst GSVH 2023

GSVH 2023
Wijzigingen GSVH 2013 versus 2023

 

Webinar 13/03/2023: Nieuwe GSVH 2023 en impact

In deze eerste webinar, georganiseerd door VLARIO en Embuild Vlaanderen i.s.m. NAV en Buildwise lichten we toe wat er wijzigt en wat de impact hiervan is op lokale besturen, studiebureaus, architecten, installateurs en keurders. Op deze manier kunnen alle partijen zich voorbereiden voor de invoegetreding op 2 oktober 2023.

Er werden tijdens dit webinar al heel wat inhoudelijke vragen gesteld m.b.t. de praktische toelichting van de GSVH 2023. Deze vragen worden meegenomen naar de werkgroep voor de opmaak van het technisch achtergronddocument, waarin ook voorbeelden opgenomen zullen worden.

PRESENTATIE Webinar Nieuwe GSVH 2023 en impact

Evaluatieformulier
Herbekijk dit webinar
Overzicht behandelde vragen tijdens webinar – eind deze week beschikbaar

Vervolg webinar

In een vervolg webinar gaan we dieper in op de toepassing van de GSVH 2023 aan de hand van het technisch achtergronddocument dat in september wordt verwacht.

Opleiding voor omgevingsambtenaren

Deze opleiding is bedoeld voor omgevingsambtenaren die dagdagelijks vergunningsaanvragen behandelen met de focus in deze opleiding op waterhuishouding: afvalwater- en hemelwaterbeheer. Er zijn reeds sessies vastgelegd in Sint-Niklaas, Antwerpen en Leuven. Sessies in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg volgen nog.

Meer info en de sessies vind je bij opleidingen.

Opleiding vanuit VMM en Departement Omgeving

Fysieke Opleidingen watertoets + hemelwaterverordening + Technisch achtergronddocument

  • Donderdag 5/10 in het VAC Gent
  • Dinsdag 10/10 in het VAC Hasselt
  • Donderdag 12/10 in het Herman Teirlinck gebouw Brussel

Inschrijven is nog niet mogelijk. Link volgt. Save the date!

 

Herbekijk

Wijzigingen GSVH 2023 en impact