VLARIO heeft als doel haar leden gemeenten/rioolbeheerders te ontzorgen. In samenwerking met de gemeenten/rioolbeheerders wordt het KPR-systeem steeds verder ontwikkeld om de keuringen beter op te volgen binnen de organisatie met behulp van verschillende modules.

Aangezien er volgens het Ministerieel Besluit keuring niet voor alle inbreuken afgekeurd kan worden werkt VLARIO al jaren met aandachtspunten via het ORANJE keuringsattest. Op deze manier is het transparant voor zowel de eigenaar als gemeente/rioolbeheerder dat het rioleringsstelsel niet voldoet aan de vereisten.

Een VLARIO-keurder bekijkt tijdens de keuring dus ook of hetgeen opgelegd wordt in de omgevingsvergunning aanwezig is. Indien niet, wordt hiervoor een oranje keuringsattest afgeleverd. Dat betekent dat de keuring alsnog conform is en er geen herstelmaatregelen zijn, maar dat er aandachtspunten zijn die verdere aandacht vereisen van de gemeente i.k.v. hun opvolgingstaken. Dit kan bv. gaan over de grootte van de regenwaterput, onvoldoende hergebruik regenwater, correcte dimensionering en type infiltratievoorziening, de aanwezigheid van een septische put, rechtstreekse afvoer van regenwater naar openbaar domein, scheiding regenwater en afvalwater opgelegd ondanks de GSVH niet van toepassing is,….

Intussen hebben al heel wat gemeenten/rioolbeheerders die graag ondersteund of ontzorgd willen worden bij hun opvolgingsplicht gekozen om VLARIO-keuringen op te leggen op hun grondgebied zodat deze opvolging efficiënt kan gebeuren vanuit het KPR-systeem.

In stad Genk is men sinds kort een pilootproject gestart voor de handhaving van de ‘oranje attesten’, waarbij zij een aanmaning sturen naar de eigenaar om zich in orde te stellen en dit aan te tonen aan de hand van een conform keuringsattest. Oranje attesten worden hier dus niet meer aanvaard! We houden u hier verder van op de hoogte.

Het KPR-systeem kan gebruikt worden door zowel rioolbeheerder als gemeenten voor de organisatie, opvolging en handhaving van de keuringen.

 

Infofolder
Meer info