Beschrijving van de innovatie

6 straten in Gent worden omgevormd naar kwalitatieve verkeersluwe woonerven met aandacht voor groen en ontmoeting. Bewoners werden betrokken tijdens het ontwerpproces via een participatietraject. In deze stedelijke omgeving slagen we er in om de verharde oppervlakte met bijna 1/3 te verminderen. Slechts 36% van de bestaande verharding zal heraangelegd worden in ondoorlatende materialen en kan niet eerst infiltreren in groenzones of verhardingen met open voeg.

Ingezonden door: Studiebureau Evolta en stad Gent

Projectfiche